Akce Zbečník 2015

 

Aktualizace ze dne 25.2.2015

 

Vážení občané,

dne 2. 3. 2015 započnou avizované práce na výstavbě splaškové a dešťové kanalizace v ulicích Dolská, Na rovince a naproti bývalé sodovkárně. V první řadě dojde k vyfrézování těchto zájmových komunikací, a to v celém rozsahu. Důrazně proto žádáme majitele automobilů, aby nenechávali svá vozidla zaparkovaná v příslušných ulicích, a to v pondělí 2. 3. 2015 od 8:00 do 18:00 hodin. Komunikace budou vyfrézovány v celé šíři, nicméně obalový materiál zůstane na místě a bude zaválcován. K porušení této vrstvy dojde vždy jen v místech výkopů. Výše jmenované ulice budou v době frézování neprůjezdné, vždy ale jen po nutnou dobu úpravy povrchu. Poté dojde k budování kanalizace tak, jak bylo uvedeno v minulém informačním letáku.

Michaela Kajnarová, Měú Hronov

 

 

 

Aktualizace ze dne 4.2.2015

 

Kanalizace Zbečník - ulice Dolská a ulice naproti sodovkárně – termín zahájení prací odložen.

Vzhledem k nepříznivému počasí se avizovaný termín výstavby splaškové a dešťové kanalizace v uvedených ulicích odkládá. Nový termín nebyl zatím vzhledem k mrazivému počasí stanoven. Dodavatel (firma Maršálek) bude město Hronov každý týden informovat o možném začátku výstavby.

Před samotným zahájením prací budou zástupci města Hronova a dodavatelské firmy kontaktovat osobně všechny majitele nemovitostí.

 

Michaela Kajnarová

 

 

 

Informace ze dne 26.1.2015

 

Vážení občané,

v letošním roce nás, spíše tedy hlavně obyvatele Zbečníka, čeká dokončení Akce Zbečník. Výstavba a rekonstrukce splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, a dle finančních možností i místních komunikací, se bude realizovat ve všech bočních ulicích a uličkách. Rádi bychom Vám poskytli informace o průběhu výstavby, termínech a neodmyslitelných omezeních. Naším cílem je, aby měla omezení co nejmenší dopad na každodenní život stavbou dotčených obyvatel.

 

Výstavba kanalizace započne v případě příznivého počasí (bez mrazu a sněhu, ne deštivo) 9. února, a to na dvou místech.

 

První úsek - v ulici naproti bývalé sodovkárně směrem k potoku. Zde budou probíhat práce na splaškové a dešťové kanalizaci, výstavba bude probíhat současně. Přes den zde bude omezeno parkování z důvodu pohybu pracovníků a velkých strojů. Prosíme všechny řidiče, aby nenechávali po dobu výstavby svá auta zaparkovaná v této ulici. Následně budou práce pokračovat přes potok k firmě Rony Elektronik s.r.o. a dále touto ulicí směrem na Červený Kostelec.

Druhý úsek - Dolská ulice, vjezd naproti obchodu U Klicnarů. Zde bude budována přečerpávací stanice, která zahrnuje velmi rozsáhlé výkopové práce. I zde je nutné dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v blízkosti stavby. Při výstavbě nebude umožněn výjezd z této strany ulice, řidiči budou muset využívat výjezd u bývaléDraboňovy hospody.  Stavba bude pokračovat Dolskou ulicí nahoru směrem k Červenému Kostelci, kolem č.p. 81 (Staňkovi) směrem k potoku a dále podél potoka až na náměstíčko u výjezdu z Dolské ulice. Tato trasa kolem potoka bude začátkem února vytyčena geodetem. Žádáme obyvatele, aby neničili vytyčené body a zatlučené vytyčovací kolíky.

V obou uvedených úsecích budou obyvatelé jednotlivě informováni o průběhu prací dodavatelskou firmou. Její pracovnícis nimi budou konzultovat realizaci kanalizačních přípojek a případné zásahy do pozemků soukromých vlastníků.

Jednotlivé nemovitosti budou mít vždy zajištěn přístup, nikoliv příjezd!

 

Informace budou vždy na webu: www.mestohronov.cz, (samozřejmě i na webu: www.zbecnik.com - pozn. ML), v unásku nebo u sl. Kajnarové na mailu: kajnarova@mestohronov.cz, tel: 491 401 152, 736 629 647. Možnosti příjezdu k nemovitostem se budou měnit operativně dle postupu prací.

Současně s výstavbou kanalizace bude vždy probíhat i rekonstrukce vodovodu.

Kontaktní osobou je pan Martin Zeman, telefon:702 021 312,  mail: zeman@vakna.cz

 

Po výstavbě kanalizace budou následovat další fáze výstavby – rekonstrukce veřejného osvětlení a rekonstrukce místních komunikací.

Žádáme všechny občany o obezřetnost při pohybu v okolí stavby a využívání nových chodníků při cestách do školy, na autobus, do obchodu atd.

Akce Zbečník 2015 – výstavba výše uvedeného v jednotlivých uličkách bude opravdu náročná na prostor a pohyb velkých strojů a navážení materiálu.

Dále žádáme všechny řidiče, aby respektovali zákaz parkování v ulici od vlakového nádraží k bývalé restauraci Staropadolka z důvodu uložení kanalizačního materiálu potřebného k výstavbě ve Zbečníku. Zákaz bude platit od 9. 2. 2015 – 23. 3. 2015, vše bude řádně označeno. Poté se prostor pro skladování přesune na parkoviště k zimnímu stadionu.

 

Michaela Kajnarová, odbor tajemníka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2024 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov

 

 

V roce 2023 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov, Albi, GP BAU s.r.o., Umlauf

 

V roce 2022 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2021 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2020 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2019 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf, Wimex

 

V roce 2018 náš spolek podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode