Plán okrášlení ploch u zrenovovaných křížků

Pozornější z Vás zaznamenali, že od května tohoto roku opět zdobí naši obec kamenné křížky. Křížky jsou po nákladné renovaci a vypadají opravdu dobře. Věříme, že v tomto ohledu bude panovat shoda. Nebyli však vráceny na předešlá místa, ale na místa, která dávají těmto historickým památkám přeci jen důstojnější prostředí než místa původní. Ač k umístění křížků můžete, podobně jako my, mít jisté výhrady, v této fázi se s křížky již ale určitě hýbat nebude. Berme to tedy jako fakt a pojďme kolem nich co nejvíce zkulturnit jejich nejbližší okolí.

Při našem dotazu na MěÚ Hronov, jak to bude s dokončením a jaká bude výsledná podoba u těchto památek, jsme dostali odpověď, že by uvítali, kdyby se o zbečnické křížky starali sami Zbečničáci.

Spolek Zbečník náš domov, z.s. se rozhodl tuto hozenou rukavici sebrat a po zkulturnění okolí zbečnické školy se pustíme i do zkrášlení prostředí u těchto dvou křížků. Samozřejmě to neznamená, že tímto získáváme nějaký monopol, jen a pouze chceme, abychom to měli ve Zbečníku co nejhezčí. Máte li zájem se podílet na úpravě okolí a hlavně pak i na údržbě ploch (sečení trávy, plevání záhonů a zalévání rostlin) bude každá Vaše snaha s radostí přijata.          

Navrhnout vzhled ploch uvnitř i vně plotů by jistě dokázal každý. Zvláště vždy, když je vše hotové, se najednou objeví zástupy odborníků, že tohle by udělali tak a tohle zase jinak, každopádně však rozhodně lépe než jaký je výsledek. Proto máte jedinečnou možnost přispět svými zkušenostmi a můžete přiložit ruku k dílu při brigádách, které budou co nevidět vyhlášeny.

Náš spolek se však rozhodl požádat o odbornou pomoc paní inženýrku Jarmilu Müllerovou z Malých Svatoňovic, jenž je zahradní architektkou a má bohaté zkušenosti se zahradní výzdobou křížků na Trutnovsku. Rostliny byly vybrány tak, aby byly co nejméně náročné na svoji údržbu a zároveň co nejvíce odolné pro zdejší podnebí s přihlédnutím na velmi suché letní období.

V průběhu letních prázdnin jsme oslovili dvě zahradní centra o cenovou kalkulaci na vybrané rostliny. Případné terénní práce byly vyčísleny firmou CES-EKO. Na základě těchto kalkulací jsme se dohodli na detailním postupu prací s MěÚ Hronov.

Okolí kamenného kříže u hasičské zbrojnice nebude potřebovat v podstatě žádné terénní úpravy. Asi největší problém se jeví vyčištění přilehlého zaneseného koryta potoka. Vně oplocení je v plánu pouze výměna za lepší hlínu a dosetí travním semenem. Uvnitř oplocení je navržena výsadba Barvínkem a na okraji po stranách dvě Bohyšky.

Okolí kříže Nejsvětější trojice zato bude potřebovat terénních úprav dost. Jelikož je umístění kříže můžeme nazvat „nešikovným“, jak kosým natočením ke komunikaci, tak i výškovou polohou, kdy kříž je pod úrovní chodníkového tělesa. Terénními úpravami je nutné plochu srovnat, aby nepřesahovala nad kamenný základ oplocení, a v místě kde roh oplocení je nejblíže chodníku, je nutné vybudovat kamennou či betonovou obrubu, z důvodu zamezení sesuvu půdy a stékání vody za oplocení křížku. Přes tuto obrubu by měl být vysazen Skalník.

V těsné blízkosti oplocení křížku by se měly vysadit dvě Bohyšky a uvnitř oplocení by celý prostor měl být osazen Mateřídouškou. Zamýšlenou výsadbou malých šeříků mezi křížkem a parkovištěm by se měl prostor oddělit od parkoviště a opticky tak zakrýt zaparkovaná auta.    

Věříme, že tyto plánované zahradní úpravy vytvoří důstojné prostředí dvou nejstarších zbečnických památek.

 

Za spolek Zbečník náš domov, z.s. sepsali 

Miroslava Mrázová a Michal Lembej   

 

 

V roce 2024 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov

 

 

V roce 2023 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov, Albi, GP BAU s.r.o., Umlauf

 

V roce 2022 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2021 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2020 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2019 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf, Wimex

 

V roce 2018 náš spolek podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode