Odpadové hospodářství

 

Směsný komunální odpad

Svozové známky na popelnice a kontejnery pro rok 2019 se začnou prodávat od pondělí 7. ledna 2019 v kanceláři č. 2, v přízemí budovy radnice, tel. 491 401 158, 739 300 292. Platit lze hotově, převodem z účtu nebo platebními kartami.

Prodejní doba: pondělí  8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin
                             úterý      8:00 – 12:00 a 13.00 – 15:00 hodin
                             středa    8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin

Roční poplatek je od roku 2019 nově předepisován jako poplatek za svoz objemu jedné nádoby bez ohledu na počet poplatníků v nemovitosti, kteří nádobu naplní!!! Pro rok 2019 není již předepisována úhrada poplatku za odvoz a likvidaci tříděného odpadu za osobu a rok za jednotlivé osoby v domácnosti. (Pro rok 2018 byla výše tohoto poplatku ve výši 170,- Kč/ osoba) Tato částka je pro rok 2019 již zahrnuta v ceně svozové známky!

Vlastník nemovitosti je plátcem za všechny poplatníky (obyvatele) v domě. Vlastník nemovitosti si po dohodě se všemi obyvateli vybere (podle počtu svozů za rok) jeden typ svozu, přihlásí ho tzv. „Prohlášením vlastníka“ a poté uhradí na MěÚ Hronov.
(To znamená, že známku na popelnici si nebudou kupovat jednotlivci za každý byt samostatně! 1 dům = 1 číslo popisné či evidenční bude mít u MěÚ 1 ks Prohlášení plátce za všechny obyvatele domu, které podá vlastník nemovitosti).
Společenství vlastníků bude zastoupeno svým předsedou.

Roční poplatek za svoz jedné nádoby o objemu 110 a 120 litrů - popelnice:

52 svozů / rok

barva zelená

(svoz každý týden)

42 svozů / rok

barva červená

(v topné sezoně každý týden, mimo topnou sezonu 1 x za 14 dnů)

26 svozů / rok

barva žlutá

(svoz 1x za 14 dnů)

13 svozů / rok

barva modrá

(svoz 1x za měsíc)

7 svozů / rok

barva fialová

(svoz 1x za 2 měsíce)

3 200,- Kč

2 800,- Kč

2 100,- Kč

1 500,- Kč

1 100,- Kč

 

Roční poplatek za svoz jedné nádoby o objemu 240 litrů - popelnice:

52 svozů / rok

barva zelená

(svoz každý týden)

26 svozů / rok

barva žlutá

(svoz 1x za 14 dnů)

13 svozů / rok

barva modrá

(svoz 1x za měsíc)

7 svozů / rok

barva fialová

(svoz 1x za 2 měsíce)

6 400,- Kč

4 200,- Kč

3 000,- Kč

2 200,- Kč

 

 

Roční poplatek za svoz jedné nádoby o objemu 1 100 litrů - kontejner:

52 svozů / rok

barva zelená

 (svoz každý týden)

26 svozů / rok

barva žlutá

 (svoz 1x za 14 dnů)

13 svozů / rok

barva modrá

(svoz 1x za měsíc)

22 000 Kč

14 000 Kč

11 000 Kč

Poplatek za jednorázový svoz – 150 Kč -  slouží výhradně jako doplněk k pravidelnému svozu, nelze zakoupit samostatně!!! 
POZOR: nádoba opatřena známkou pro jednorázový svoz nebude vyvezena, pokud nebude tato nádoba opatřena současně i řádnou známkou svozu pro rok 2019!!!

Poplatek za pytel s logem – 150 Kč - slouží výhradně jako doplněk k pravidelnému svozu, nelze zakoupit samostatně!!!     
Svoz odpadu je nutné uhradit a novou svozovou známku vylepit na nádobu do konce března 2019. Svozové známky z roku 2018 budou platné nejpozději do konce března 2019.

 

 

Svozový plán na rok 2019

 

 

Stanoviště pro třídění odpadů ve Zbečníku

Zbečník - umístění kontejnerů na tříděný odpad (soubor: Kontejnery Zbečník.jpg, velikost: 1,44 MB)

Barevné označení kontejnerů: papír, sklo, plasty, bioodpad

 

Starý papír můžete také odevzdat při sběru starého papíru v ZŠ Zbečník, který se koná dvakrát ročně - na jaře a na podzim. Výtěžek z tohoto sběru jde žákům ZŠ a MŠ Zbečník.

Bioodpad - Správným tříděním bioodpadu můžeme snížit množství komunálního odpadu, který končí na skládkách, až o 40 %.

Co patří do hnědých popelnic:

  • Uvadlé květiny a odpad ze zeleně.
  • Zbytky pečiva a obilnin.
  • Jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, zbytky ovoce a zeleniny.
  • Čajový odpad, čajové sáčky.
  • Kávový odpad včetně filtrů a ubrousků.
  • Travní hmota, plevel, seno, sláma, podestýlka z chovu drobných zvířat, hnůj, slepičí trus, spadané listí, dřevní štěpka.
  • Slupky z exotického ovoce (celé ovoce je vhodné rozkrojit).
  • Popel ze spalování dřeva.
  • POZOR, živočišné zbytky (maso, kůže, kosti, exkrementy masožravých zvířat apod.) ukládejte do sběrných nádob na bioodpad jen v případě, že k tomu budete vyzváni svozovou firmou nebo obcí, musí u nich totiž být provedena tzv. hygienizace, která usmrtí původce chorob.

 

 

Separační místo ve Dvorské ulici - otevírací doba na rok 2019:

každou středu 

od 03.04.2019   do 23.10.2019   v době od 15:30 do 19:00 hodin

každou sobotu

od 03.03.2019   do 29.11.2019   v době od   8:00 do 11:00 hodin

Informace na tel. č. 736 629 654 Zdeněk Balcar  (PO - PÁ od 6:00 do 14:30 hodin)

 

 

Kovový odpad

Město Hronov v rámci rozšíření možností třídění odpadů rozmístilo po svém území 9 odpadních nádob na kovové obaly. Do těchto nádob můžete odkládat plechovky, nápojové obaly a drobný kovový odpad.

Plechovky od barev NE!!!, ty patří na separační místo.


Nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
Hronov – u zimního stadionu
Hronov – nad Úvozem (Příčnice)
Hronov – Mikoláše Alše
Hronov – Havlíčkova ulice u žel. přejezdu
Zbečník – pod Chlomkem
Velký Dřevíč – naproti MŠ
Rokytník – u hasičské zbrojnice
Malá Čermná
Žabokrky – u bytovek čp. 61 a 62
 

Velký Dřevíč – naproti MŠ
Rokytník – u hasičské zbrojnice
Malá Čermná
Žabokrky – u bytovek čp. 61 a 62

Více zde: https://www.zbecnik.com/news/dalsi-moznost-trideni-kovoveho-odpadu/
Velký Dřevíč – naproti MŠ
Rokytník – u hasičské zbrojnice
Malá Čermná
Žabokrky – u bytovek čp. 61 a 62

Více zde: https://www.zbecnik.com/news/dalsi-moznost-trideni-kovoveho-odpadu/

 

Drobná elektrozařízení

Drobná elektrozařízení je možné odevzdávat průběžně do připravené nádoby, tzv. E-boxu, který je umístěn v Informačním centru Hronov ve foyeru Sálu Josefa Čapka vedle pokladny.
Zde je možné odložit starý mobil, kalkulačku, elektrické hračky, telefon, drobné počítačové vybavení, fotoaparát, discman, MP3 přehrávač a další drobné elektrospotřebiče, které se do E-boxu vejdou a baterie.  Do E-boxu nepatří baterie, úsporné žárovky a zářivky. Informační centrum je otevřeno v Po – Pá od 8 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Telefon č. 491 483 646.   
Stejná drobná elektrozařízení včetně baterií je možné odkládat také do zelené plastové popelnice, která stojí v budově Městského úřadu v přízemí domu čp. 4 („U Zeleného stromu“).  Zde je také umístěna na zdi za dveřmi malá sběrná nádoba. Do ní je možné odložit vysloužilé úsporné kompaktní zářivky, výbojky, lineární trubicové zářivky do délky 40 cm a světelné zdroje s LED diodami. Do nádoby naopak nepatří klasické, reflektorové a halogenové žárovky a lineární zářivky delší než 40 cm.

 

 

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu (není určen pro podnikatelské subjekty)

Jarní a podzimní mobilní svoz nebezpečných složek v roce 2019 bude ve Zbečníku proveden v těchto termínech na níže uvedených stanovištích:

jarní svoz:                     v 15. týdnu -  v pondělí 8.4.2019 a v úterý 9.4.2019
podzimní svoz:            ve 43. týdnu - v úterý 22.10.2019 a ve středu 23.10.2019

 

1        Zbečník, Kravská (Dolská) ulice, Na Rovince       15:00 - 15:10

2        Zbečník, aut. zastávka "U dvou lip"                       15:15 - 15:25

3        Zbečník, hospoda "Pod Chlomkem"                      15:30 - 15:40

4        Zbečník, Padolí, odbočka na Haldu                        15:50 - 16:00

 

Sbírat se budou následující druhy odpadu
Oleje a tuky, barvy, ředidla, pryskyřice a lepidla, rozpouštědla, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, baterie a akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti. Zároveň proběhne sběr starých vyřazených elektrozařízení jako televizorů, chladniček, PC apod. Žádáme občany, aby vyčkali příjezdu auta a odpady odevzdávali obsluze a nenechávali je bez dozoru na stanovišti. Za předčasné odložení odpadu na stanoviště lze uložit pokutu až do výše 50.000 Kč. Stanoviště budou před svozem namátkově kontrolována městskou policií. Elektrospotřebiče odevzdávejte kompletní.

 

 

Objemný odpad

Sběr a svoz objemného komunálního odpadu ve Zbečníku, Kravská(Dolská) ulice "Na Rovince" se letos uskuteční v úterý 22.10.2019 od 9:00 do 17:00 hodin

 

 

Kompostárna Velké Poříčí - svoz bioodpadu

Větve, listí, tráva a ostatní bioodpad svážejte přímo do kompostárny Velké Poříčí (bývalé koupaliště – kolem firmy HAŠPL s.r.o. za firmou DELTA) v otevírací době kompostárny  zde 

Pro pěší a malé množství bioodpadu zůstává separační místo Hronov.

 

Zdroj: Město Hronov a AgriWood

 

 

       čistýkraj           

                      jaktridit.cz

 

V tomto roce nás podporují:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2018 nás podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 nás podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 nás podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 nás podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 nás podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 nás podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 nás podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode