Odpadové hospodářství

 

Směsný komunální odpad

V Hronově se používá známkový systém svozu směsného komunálního odpadu. Pro ukládání odpadu se užívají popelnice o objemu 110, 120 nebo 240 litrů a kontejnery o objemu 1100 litrů, případně PE pytle. Odpad sváží firma Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, provozovna Rychnovek 77, tel. 494 629 050. 

Svozové známky pro nádoby na směsný komunální odpad prodává Městský úřad Hronov, Iva Turková,  budova radnice přízemí vpravo, dveře č.2, tel. 491 401 158 nebo 739 300 292, a to od úterý 15.1.2018. Platit lze hotově, převod z účtu nebo platebními kartami. 

Prodejní doba:  pondělí, středa  8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin     
                            úterý                     8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 hodin 


(Nájemné za pronajaté svozové nádoby se dále platí svozové firmě).
Dne 1. 10. 2014 schválilo Zastupitelstvo města Hronova Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se mění výše poplatků za komunální odpad. Podle této vyhlášky je poplatníkem každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky. Správu poplatku vykonává Město Hronov, při správě poplatku se postupuje podle daňového řádu – zákona č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podnikající osoby, které mají sjednaný odvoz směsného komunálního odpadu se svozovou firmou prostřednictví smlouvy a bydlí v Hronově, zaplatí městu poplatek Kč 170,- za rok za každou osobu v domácnosti do konce března 2018. 
Obyvatelé městských domů uhradí poplatek Kč 170,- za osobu a rok na Městském úřadu Hronov také do konce března 2018.

Roční poplatek za svoz jedné nádoby platný pro rok 2018

Počet poplatníků v nemovitosti 

Četnost svozu v nádobách 110 a 120 litrů - pravidelný svoz    

52 svozů/rok 

42 svozů/rok 

26 svozů/rok 

13 svozů/rok 

 Celková výše poplatků (Kč/rok)

 2 574

2 242 

1 501 

883 

2

 2 744

2 412 

1 671 

1 053 

3

2 914

2 582

1 841

1 223

4

2 084

2 752

2 011

1 393

5

3 254

2 922

2 181

1 563

6

3 424

3 092

2 351

1 733

7

3 594

3 262

2 521

1 903

8

3 764

3 432

2 691

2 073

Více než 8 osob

2 404 + (170 x
počet osob)

2 072 + (170 x počet osob)

1 331 + (170 x počet osob)

713 + (170 x
počet osob)

 

 

Četnost svozu v nádobách 1 100 litrů - pravidelný svoz

 

52 svozů/rok

42 svozů/rok

26 svozů/rok

13 svozů/rok

 

Celková výše poplatku (Kč/rok)

 

 14 125 + (170 x počet osob)

 

 7 639 + (170 x počet osob)

 4 978 + (170 x počet osob)

 Poplatek za jednorázový svoz jedné nádoby 110 nebo 120 litrů  ...... 72,00 Kč
 Poplatek za jednorázový svoz jednoho PE pytle  ...............................80,00 Kč
 (tyto sazby jsou určeny přednostně pro rekreační nemovitosti) 

Svoz odpadu je nutné uhradit a novou svozovou známku vylepit na nádobu do konce března 2018. Svozové známky z roku 2017 budou platit do konce března 2018.

 

Svozový plán na rok 2018

 

 

 

Stanoviště pro třídění odpadů ve Zbečníku

Zbečník - umístění kontejnerů na tříděný odpad (soubor: Kontejnery Zbečník.jpg, velikost: 1,44 MB)

Barevné označení kontejnerů: papír, sklo, plasty, bioodpad

 

Starý papír můžete také odevzdat při sběru starého papíru v ZŠ Zbečník, který se koná dvakrát ročně - na jaře a na podzim. Výtěžek z tohoto sběru jde žákům ZŠ a MŠ Zbečník.

Bioodpad - Správným tříděním bioodpadu můžeme snížit množství komunálního odpadu, který končí na skládkách, až o 40 %.

Co patří do hnědých popelnic:

  • Uvadlé květiny a odpad ze zeleně.
  • Zbytky pečiva a obilnin.
  • Jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, zbytky ovoce a zeleniny.
  • Čajový odpad, čajové sáčky.
  • Kávový odpad včetně filtrů a ubrousků.
  • Travní hmota, plevel, seno, sláma, podestýlka z chovu drobných zvířat, hnůj, slepičí trus, spadané listí, dřevní štěpka.
  • Slupky z exotického ovoce (celé ovoce je vhodné rozkrojit).
  • Popel ze spalování dřeva.
  • POZOR, živočišné zbytky (maso, kůže, kosti, exkrementy masožravých zvířat apod.) ukládejte do sběrných nádob na bioodpad jen v případě, že k tomu budete vyzváni svozovou firmou nebo obcí, musí u nich totiž být provedena tzv. hygienizace, která usmrtí původce chorob.

 

 

Separační místo ve Dvorské ulici - otevírací doba na rok 2018:

každou středu       od 28.03.2018   do 31.10.2018   v době od 15:30 do 19:00 hodin

každou sobotu      od 03.03.2018   do 24.11.2018   v době od   8:00 do 11:00 hodin

Informace na tel. č. 736 629 654 Zdeněk Balcar  (PO - PÁ od 6:00 do 14:30 hodin)

 

 

Drobná elektrozařízení

Drobná elektrozařízení je možné odevzdávat průběžně do připravené nádoby, tzv. E-boxu, který je umístěn v Informačním centru Hronov ve foyeru Sálu Josefa Čapka vedle pokladny.
Zde je možné odložit starý mobil, kalkulačku, elektrické hračky, telefon, drobné počítačové vybavení, fotoaparát, discman, MP3 přehrávač a další drobné elektrospotřebiče, které se do E-boxu vejdou a baterie.  Do E-boxu nepatří baterie, úsporné žárovky a zářivky. Informační centrum je otevřeno v Po – Pá od 8 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Telefon č. 491 483 646.   
Stejná drobná elektrozařízení včetně baterií je možné odkládat také do zelené plastové popelnice, která stojí v budově Městského úřadu v přízemí domu čp. 4 („U Zeleného stromu“).  Zde je také umístěna na zdi za dveřmi malá sběrná nádoba. Do ní je možné odložit vysloužilé úsporné kompaktní zářivky, výbojky, lineární trubicové zářivky do délky 40 cm a světelné zdroje s LED diodami. Do nádoby naopak nepatří klasické, reflektorové a halogenové žárovky a lineární zářivky delší než 40 cm.

 

 

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu (není určen pro podnikatelské subjekty)

Mobilní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne letos ve Zbečníku v úterý 23.10.2018 na těchto stanovištích:

 

1        Zbečník, Kravská (Dolská) ulice, Na Rovince       15:00 - 15:10

2        Zbečník, aut. zastávka "U dvou lip"                       15:15 - 15:25

3        Zbečník, hospoda "Pod Chlomkem"                      15:30 - 15:40

4        Zbečník, Padolí, odbočka na Haldu                        15:50 - 16:00

 

Sbírat se budou následující druhy odpadu
Oleje a tuky, barvy, ředidla, pryskyřice a lepidla, rozpouštědla, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, baterie a akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti. Zároveň proběhne sběr starých vyřazených elektrozařízení jako televizorů, chladniček, PC apod. Žádáme občany, aby vyčkali příjezdu auta a odpady odevzdávali obsluze a nenechávali je bez dozoru na stanovišti. Za předčasné odložení odpadu na stanoviště lze uložit pokutu až do výše 50.000 Kč. Stanoviště budou před svozem namátkově kontrolována městskou policií. Elektrospotřebiče odevzdávejte kompletní.

 

 

Objemný odpad

Sběr a svoz objemného komunálního odpadu ve Zbečníku, Kravská(Dolská) ulice "Na rovince" se letos uskuteční v úterý 30.10.2018 od 9:00 do 18:00 hodin

 

 

Kompostárna Velké Poříčí - svoz bioodpadu

Větve, listí, tráva a ostatní bioodpad svážejte přímo do kompostárny Velké Poříčí (bývalé koupaliště – kolem firmy HAŠPL s.r.o. za firmou DELTA) v otevírací době kompostárny  zde 

Pro pěší a malé množství bioodpadu zůstává separační místo Hronov.

 

Zdroj: Město Hronov a AgriWood

 

 

       čistýkraj           

                      jaktridit.cz

 

 

V tomto roce nás podporují:

Albi

 

 

V roce 2017 nás podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 nás podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 nás podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 nás podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 nás podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 nás podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode