Provozovatel webových stránek

Zbečník náš domov, z.s.

IČ 22743537

Spisová značka: L 8142 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

 

Adresa:

Zbečník 117

Hronov

549 31

 

Kontaktní osoba:

Michal Lembej - předseda spolku, administrátor webu

tel. +420 602 372 340

mail: info.zbecnik@seznam.cz

Spolek Zbečník náš domov, z.s.

Spolek Zbečník náš domov, z.s. vznikl na jaře roku 2012 jako občanské sdružení "Zbečník náš domov" a působí v obci Zbečník, jenž je součástí města Hronova. Spolek tvoří lidé, kteří se chtějí aktivně zapojit do rozvoje společnosti a do událostí v občanském životě. Spolek má v plánu organizovat akce pro děti a dospělé, se zaměřením na občany Zbečníka a blízkého okolí. Dále má za cíl zlepšovat celkový stav obce, podporovat a vytvářet projekty pro trvale udržitelný rozvoj, dlouhodobě ochraňovat a obnovovat zdejší přírodu a krajinu včetně historických a kulturních památek, ekologicky vychovávat a podporovat staré tradice a snažit se oživit pospolitost a duchovní spokojenost občanů. K informování veřejnosti provozuje webové stránky www.zbecnik.com.

 

Jak šel čas:

Registrace občanského sdružení

Dne 19. dubna 2012 bylo občanské sdružení “Zbečník náš domov“ zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/88471/12-R  a bylo mu přiděleno IČ 22743537.

 

Transformace občanského sdružení na spolek

Dne 1. ledna 2014 bylo dle nového občanského záloníku (NOZ) občanské sdružení automaticky transformováno na spolek.

 

Registrace spolku dle NOZ

V květnu 2016 byl náš spolek zapsán do registu spolků dle NOZ pod názvem Zbečník náš domov, z.s. - spisová značka: L 8142 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

 

 

ČLENOVÉ SPOLKU

V současné době spolek tvoří 8 dospělých členů: Péťa, Markéta, Léňa, Léňa, Eva, Lukáš, Láďa a Michal. A dále spousta dětí, které se nám jen stěží daří spočítat ;-)

Budeme rádi, když se do tohoto spolku aktivně zapojí co nejvíce lidí, které spojují stejné cíle a chtějí něco dobrého udělat pro obec a životní prostředí, pro své děti a jejich lepší budoucnost a život v tomto krásném kraji.

Cíle spolku

  • rozvíjet a organizovat společenský a kulturní život v obci,

  • prosazovat všeobecné zájmy občanů Zbečníka a blízkého okolí,

  • podporovat a realizovat akce zaměřené na zachování tradic v obci,

  • ochrana a obnova kulturních a historických památek v obci a blízkém okolí,

  • ochrana a obnova zeleně vč. zlepšování životního prostředí v obci,

  • tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické.

 

Při naplňování těchto cílů spolek postupuje v dohodě s občany Zbečníka, kteří nemusí být členy spolku.

 

Ochrana soukromí

Vážení přátelé,

spolek Zbečník náš domov,z.s., IČO 22743537, se sídlem Zbečník 117, 549 31 Hronov je správcem vašich osobních údajů, které nám k naší činnosti poskytnete. Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je Lembejová Lenka  info.zbecnik@seznam.cz. Všechny vaše údaje zpracováváme v souladu s "Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů" a další související legislativou, a to dle Článku 6, bod 1. f) pro účely našich oprávněných zájmů, tedy pro činnosti, naplňující účel naší organizace.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vašeho zájmu o naše aktivity a uchovávány dle zákonných lhůt. Vy, jako subjekt údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a právo podat stížnost dozorovému orgánu, pokud by zpracováním vašich údajů bylo porušeno Nařízení evropského parlamentu a rady 2016/679.

V roce 2021 nás podpořili:

Albi

 

V roce 2020 nás podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2019 nás podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf, Wimex

 

V roce 2018 nás podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 nás podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 nás podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 nás podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 nás podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 nás podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 nás podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode