Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník náš domov, z.s. (zapsaný spolek)

IČ 22743537

Spisová značka: L 8142 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

 

Adresa:

Zbečník 117

Hronov

549 31

 

Kontaktní osoba:

Michal Lembej - předseda spolku, administrátor webu

tel. +420 602 372 340

mail: info.zbecnik@seznam.cz

Historie spolku

Spolek Zbečník náš domov, z.s. vznikl na jaře roku 2012 jako občanské sdružení "Zbečník náš domov" a působí v obci Zbečník, jenž je součástí města Hronova. Spolek tvoří lidé, kteří se chtějí aktivně zapojit do rozvoje společnosti a do událostí v občanském životě. Spolek má v plánu organizovat akce pro děti a dospělé, se zaměřením na občany Zbečníka a blízkého okolí. Dále má za cíl zlepšovat celkový stav obce, podporovat a vytvářet projekty pro trvale udržitelný rozvoj, dlouhodobě ochraňovat a obnovovat zdejší přírodu a krajinu včetně historických a kulturních památek, ekologicky vychovávat a podporovat staré tradice a snažit se oživit pospolitost a duchovní spokojenost občanů. K informování veřejnosti spolek provozuje webové stránky www.zbecnik.com.

 

Jak šel čas:

Registrace občanského sdružení

Dne 19. dubna 2012 bylo občanské sdružení “Zbečník náš domov“ zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/88471/12-R  a bylo mu přiděleno IČ 22743537.

 

Transformace občanského sdružení na spolek

Dne 1. ledna 2014 bylo dle nového občanského záloníku (NOZ) občanské sdružení automaticky transformováno na spolek.

 

Registrace spolku dle NOZ

V květnu 2016 byl náš spolek zapsán do registu spolků dle NOZ pod názvem Zbečník náš domov, z.s. - spisová značka: L 8142 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.

ČLENOVÉ SPOLKU

V současné době spolek tvoří 8 dospělých členů: Péťa, Markéta, Léňa, Léňa, Eva, Lukáš, Láďa a Michal. A dále spousta dětí, které se nám jen stěží daří spočítat ;-)

Budeme rádi, když se do tohoto spolku aktivně zapojí co nejvíce lidí, které spojují stejné cíle a chtějí něco dobrého udělat pro obec a životní prostředí, pro své děti a jejich lepší budoucnost a život v tomto krásném kraji.

Cíle spolku

  • rozvíjet a organizovat společenský a kulturní život v obci,

  • prosazovat všeobecné zájmy občanů Zbečníka a blízkého okolí,

  • podporovat a realizovat akce zaměřené na zachování tradic v obci,

  • ochrana a obnova kulturních a historických památek v obci a blízkém okolí,

  • ochrana a obnova zeleně vč. zlepšování životního prostředí v obci,

  • tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické.

 

Při naplňování těchto cílů spolek postupuje v dohodě s občany Zbečníka, kteří nemusí být členy spolku.

Výroční zprávy

 

Výroční zpráva za rok 2023

(soubor: 2023_Výroční zpráva.pdf, velikost: 612,3 kB)

 

 

Výroční zpráva za rok 2022

(soubor: 2022_Výroční zpráva.pdf, velikost: 683,8 kB)

 

 

Výroční zpráva za rok 2021

(soubor: 2021_Výroční zpráva.pdf, velikost: 1,4 MB)

 

 

Výroční zpráva za rok 2020

(soubor: 2020_Výroční zpráva.pdf, velikost: 785,1 kB)


 

Výroční zpráva za rok 2019

(soubor: 2019_Výroční zpráva.pdf, velikost: 554,8 kB)

 

 

Výroční zpráva za rok 2018

(soubor: 2018_Výroční zpráva.pdf, velikost: 718,9 kB)

 

 

Výroční zpráva za rok 2017

(soubor: 2017_Výroční zpráva.pdf, velikost: 1 MB)

 

 

Výroční zpráva za rok 2016

(soubor: 2016_Výroční zpráva.pdf, velikost: 958,1 kB)

 

 

Výroční zpráva za rok 2015

(soubor: 2015_Výroční zpráva.pdf, velikost: 737 kB)

 

 

Výroční zpráva za rok 2014

(soubor: 2014_Výroční zpráva.pdf, velikost: 598,5 kB)

 

 

Výroční zpráva za rok 2013

(soubor: 2013_Výroční zpráva.pdf, velikost: 759,1 kB)

 

 

Výroční zpráva za rok 2012

(soubor: 2012_Výroční zpráva.pdf, velikost: 728,9 kB)

Soubory ke stažení

Stanovy spolku "Zbečník náš domov, z.s."

(soubor: Stanovy spolku Zbečník náš domov.pdf, velikost: 117,8 kB)

 

Přihláška do spolku "Zbečník náš domov, z.s."

(soubor: Přihláška do spolku Zbečník náš domov z s.pdf, velikost: 293 kB)

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2019

(soubor: 2019_Výroční zpráva.pdf, velikost: 554,8 kB)

 

 

Výroční zpráva za rok 2018

(soubor: 2018_Výroční zpráva.pdf, velikost: 718,9 kB)

 

 

Výroční zpráva za rok 2017

(soubor: 2017_Výroční zpráva.pdf, velikost: 1 MB)

 

 

Výroční zpráva za rok 2016

(soubor: 2016_Výroční zpráva.pdf, velikost: 958,1 kB)

 

 

Výroční zpráva za rok 2015

(soubor: 2015_Výroční zpráva.pdf, velikost: 737 kB)

 

 

Výroční zpráva za rok 2014

(soubor: 2014_Výroční zpráva.pdf, velikost: 598,5 kB)

 

 

Výroční zpráva za rok 2013

(soubor: 2013_Výroční zpráva.pdf, velikost: 759,1 kB)

 

 

Výroční zpráva za rok 2012

(soubor: 2012_Výroční zpráva.pdf, velikost: 728,9 kB)

 Více zde: https://zbecniknasdomov.webnode.cz/o-nas/

Soubory ke stažení

https://zbecniknasdomov.webnode.cz/_files/200000294-ebd85ecd3f/ZBECNIK-průhledný.png

Stanovy spolku "Zbečník náš domov, z.s."

(soubor: Stanovy spolku Zbečník náš domov.pdf, velikost: 117,8 kB)

 

https://zbecniknasdomov.webnode.cz/_files/200000294-ebd85ecd3f/ZBECNIK-průhledný.png

Přihláška do spolku "Zbečník náš domov, z.s."

(soubor: Přihláška do spolku Zbečník náš domov z s.pdf, velikost: 293 kB)

 

 

 

https://zbecniknasdomov.webnode.cz/_files/200000294-ebd85ecd3f/ZBECNIK-průhledný.png

Výroční zpráva za rok 2019

(soubor: 2019_Výroční zpráva.pdf, velikost: 554,8 kB)

 

 

https://zbecniknasdomov.webnode.cz/_files/200000294-ebd85ecd3f/ZBECNIK-průhledný.png

Výroční zpráva za rok 2018

(soubor: 2018_Výroční zpráva.pdf, velikost: 718,9 kB)

 

 

https://zbecniknasdomov.webnode.cz/_files/200000294-ebd85ecd3f/ZBECNIK-průhledný.png

Výroční zpráva za rok 2017

(soubor: 2017_Výroční zpráva.pdf, velikost: 1 MB)

 

 

https://zbecniknasdomov.webnode.cz/_files/200000294-ebd85ecd3f/ZBECNIK-průhledný.png

Výroční zpráva za rok 2016

(soubor: 2016_Výroční zpráva.pdf, velikost: 958,1 kB)

 

 

https://zbecniknasdomov.webnode.cz/_files/200000294-ebd85ecd3f/ZBECNIK-průhledný.png

Výroční zpráva za rok 2015

(soubor: 2015_Výroční zpráva.pdf, velikost: 737 kB)

 

 

https://zbecniknasdomov.webnode.cz/_files/200000294-ebd85ecd3f/ZBECNIK-průhledný.png

Výroční zpráva za rok 2014

(soubor: 2014_Výroční zpráva.pdf, velikost: 598,5 kB)

 

 

https://zbecniknasdomov.webnode.cz/_files/200000294-ebd85ecd3f/ZBECNIK-průhledný.png

Výroční zpráva za rok 2013

(soubor: 2013_Výroční zpráva.pdf, velikost: 759,1 kB)

 

 

https://zbecniknasdomov.webnode.cz/_files/200000294-ebd85ecd3f/ZBECNIK-průhledný.png

Výroční zpráva za rok 2012

(soubor: 2012_Výroční zpráva.pdf, velikost: 728,9 kB)


  

 

Stanovy spolku

 Stanovy spolku "Zbečník náš domov, z.s." 

(soubor: Stanovy spolku Zbečník náš domov.pdf, velikost: 117,8 kB)

Přihláška do spolku

Přihláška do spolku "Zbečník náš domov, z.s."

(soubor: Přihláška do spolku Zbečník náš domov z.s.pdf, velikost: 293 kB)

Logo spolku

Obrázek nakreslil Petr Čuhanič a logo graficky zpracovalo PIN studio - Jan Záliš.

Ochrana soukromí

Vážení přátelé,

spolek Zbečník náš domov, z.s., IČO 22743537, se sídlem Zbečník 117, 549 31 Hronov je správcem vašich osobních údajů, které nám k naší činnosti poskytnete. Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je Lembejová Lenka  info.zbecnik@seznam.cz. Všechny vaše údaje zpracováváme v souladu s "Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů" a další související legislativou, a to dle Článku 6, bod 1. f) pro účely našich oprávněných zájmů, tedy pro činnosti, naplňující účel naší organizace.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vašeho zájmu o naše aktivity a uchovávány dle zákonných lhůt. Vy, jako subjekt údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a právo podat stížnost dozorovému orgánu, pokud by zpracováním vašich údajů bylo porušeno Nařízení evropského parlamentu a rady 2016/679.

 

V roce 2024 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov

 

 

V roce 2023 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov, Albi, GP BAU s.r.o., Umlauf

 

V roce 2022 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2021 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2020 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2019 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf, Wimex

 

V roce 2018 náš spolek podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode