Aktuální informace z 22.4.2014

 

Úsek od křižovatky u Tropiku po železniční přejezd

Pokračují práce dle projektu (silnice, chodníky, veřejné osvětlení). Průjezd na parkoviště ve Dvorské ulici zůstává se zvýšenou opatrností zachován. Původně plánovaná pokládka asfaltového povrchu bude z důvodu nepříznivého počasí zpožděna. Dle předběžných informací zhotovitele se bude asfalt pokládat v termínu od 12. 5. 2014. Záleží opět na počasí a možnostech obalovny.

Stále platí ZÁKAZ VSTUPU CHODCŮ a ZÁKAZ VJEZDU!!!

 

 

Úsek od Wikovu k Vejvodovým (kde byl dosud asfalt)

Dne 24. 4. 2014 bude zahájeno i v tomto úseku frézování a celková rekonstrukce vozovky, vodovodu, chodníků a veřejného osvětlení. Stav bude stejný, jako je v této chvíli v úseku od Tropiku po železniční přejezd. Předpokládá se velký pohyb mechanizace.

VJEZD VOZIDEL NEBUDE JIŽ ANI V TÉTO ČÁSTI MOŽNÝ!

CHODCI A CYKLISTÉ – POHYBUJTE SE S NEJVĚTŠÍ OPATRNOSTÍ!

 

 

Parkování – do položení asfaltu mezi Tropikem a železničním přejezdem (cca do poloviny května)

Občané mohou využít k zaparkování prostor tzv. starého parku, a to na trávníku mezi cestou protínající park a železničním náspem. Pozor na cyklisty a chodce!!!

 

 

Parkování – po položení asfaltu mezi Tropikem a železničním přejezdem (od poloviny května až do dokončení celé stavby v říjnu)

Občané mohou využít k zaparkování štěrkové parkoviště u Černé cesty, které bylo dosud vyhrazeno pro zaměstnance firmy Wikov. Po dohodě s vedením firmy budou zaměstnanci požádáni, aby využívali parkoviště uvnitř areálu. Parkoviště je pod dohledem webových kamer. Občané Zbečníka, ale i rodiče dětí, kteří vedou děti do školy a školky ve Zbečníku, jej budou moci využívat po celou dobu stavby.

 

 

Padolí

Naléhavě žádáme řidiče, aby dodržovali ZÁKAZ ZASTAVENÍ, a to i v prostoru křižovatky při vjezdu do Lísek.

 

 

Most u bývalé hasičské zbrojnice

Rekonstrukce mostu bude zahájena cca v polovině května. Most bude opravován vždy z jedné poloviny, vždy bude zachován průjezd.

 

 

Kontejnery na tříděný odpad na Černé cestě

Zpět budou vráceny po vyasfaltování úseku od Tropiku po železniční přejezd.

 

 

Na základě informací z kontrolního dne, který se konal 22. 4. 2014, zpracovala H. Nedvědová

 

V roce 2024 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov

 

 

V roce 2023 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov, Albi, GP BAU s.r.o., Umlauf

 

V roce 2022 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2021 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2020 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2019 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf, Wimex

 

V roce 2018 náš spolek podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode