Aktuální informace z průběhu stavby z 14.6.2014

 

Vážení spoluobčané, píši svůj příspěvek v polovině června, takže jsem schopna poskytnout informace, které jsou aktuální v tuto chvíli. Stavba se ale každý den vyvíjí, proto prosím, abyste sledovali webové stránky města, na kterých najdete nejaktuálnější informace.

Největším problémem se v současné době stala stará původní kanalizace, která je uložena v silnici. Ta na mnoha místech kříží trasu nové kanalizace, je vedena pod chodníkovými obrubami, jsou do ní svedeny nejen vody ze silnice, ale i přepady ze splaškových kanalizací a jsou do ní svedeny i nikým nezmapované truby, které odvádějí vodu z přilehlých pozemků. Nejhorší je, že se ke staré kanalizaci nikdo nehlásí, nikoho není. A to je ten největší problém. Její případnou opravu tam, kde by mohla být zachována pro odvádění vod z přilehlých pozemků, nikdo v projektu neřešil. Její případné odstranění (úplné zrušení nebo zalití betonem) také nikdo neřešil, protože všichni tvrdí, že není jejich. A kdo jsou ti ONI? Město Hronov – ve Zbečníku žádnou kanalizaci nevlastní a nemá. Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje (SÚS) tvrdí, že také jejich není. Stejné stanovisko zastává i Vak Náchod, a. s. A tak již několik týdnů probíhají intenzivní, velmi tvrdá a nepříjemná jednání o tom, KDO a Z ČEHO opravu, případně odstranění staré kanalizace zaplatí. Zatím bez výsledku. Každá ze stran má pádné argumenty, proč právě ona by nic hradit neměla, proč to její projekt (kanalizace, silnice, chodníků) neřeší. Dohodnout se však musíme. Bez odstranění staré kanalizace by hrozilo, že vody z ní tekoucí budou podemílat novou kanalizaci, chodníky i cestu. Dílo, které je těžce budováno by nebylo kvalitní a to samozřejmě nikdo nechce. Odstranění staré kanalizace je nutné rychle vyřešit, aby mohla celá stavba dál pokračovat. Snad se tak stane na jednání na krajském úřadě ve čtvrtek 19. 6. 2014.

 

 • Stavba kanalizace – každý týden se koná kontrolní den, na kterém se řeší aktuální problémy stavby.
 • Stavba silnice – kontrolní den se koná každých 14 dnů. Dle plánu má být předán do pátku 20. června do tzv. předčasného užívání úsek od Tropiku za vjezd do Wikovu. Podmínkou je položení živičných povrchů v křižovatce před Wikovem a instalace dopravního značení (svislé i vodorovné). Pozor!!! Bývalý přechod pro chodce od Tropiku k drogerii SÚS z důvodu, že nesplňoval předepsané normy, zrušila. Nový přechod je vybudován od Tropiku k opravně obuvi ve Dvorské ulici. Po předání uvedených úseků do předčasného užívání bude zrušena objízdná trasa přes Padolí, kontejnery na tříděný odpad budou dány zpět na druhou stranu Černé cesty a „wikovské“ parkoviště u železničního přejezdu bude k dispozici občanům Zbečníka.
 • Stavba chodníků a VO – zatím plynule navazuje na předcházející stavby.
 • Stavba mostu u hasičárny – byla zahájena v tomto týdnu. Most bude opravován po půlkách, vždy musí zůstat průjezdný pro vozidla integrovaného záchranného systému.
 • Ve dnech, kdy panovala velká vedra, zajistilo město Hronov kropení ve Zbečníku. Poděkování patří hronovským hasičům.
 • V pondělí 2. 6. 2014 se uskutečnila schůzka vedení města se členy osadního výboru, stavbyvedoucím a slečnou Kajnarovou, která má akci Zbečník za město na starosti. Prošli jsme část Zbečníku až za hasičárnu, přímo na místě se řešily konkrétní problémy, a to hlavně v souvislosti s napojením na novou kanalizaci. Zmíněn byl i problém s umístěním některých sloupů VO a řešení chodníků. Stanovisko projektanta a odůvodnění „proč to tak je a někde i musí být“ bude zveřejněno na webu města a v příštím unásku.
 • Ve čtvrtek 12. 6. 2014 obcházeli v odpoledních hodinách pracovníci MěÚ (Kašík a Kajnarová) všechny majitele nemovitostí v úseku od školy po hasičárnu. Důvodem je nutnost OKAMŽITÉHO přepojení všech na novou kanalizaci (viz výše uvedené problémy se starou kanalizací). Chci tímto všem, se kterými mí kolegové hovořili, moc poděkovat. Mile jste je překvapili svou připraveností, vstřícností, pochopením. V osobním kontaktu se všemi majiteli nemovitostí budeme i nadále pokračovat. Bude to po jednotlivých úsecích tak, jak bude postupovat stavba kanalizace. V každém případě prosím, abyste měli zmapováno, co a kam odtéká od Vaší nemovitosti. To nám všem usnadní další práci. Ještě jednou předem děkuji za pochopení a vstřícnost.
 • Problémy se zásobováním obchodu U Klicnarů – ze strany pekáren byl problém se zásobováním pečivem. Děkuji Klicnarovým, že se ozvali. Společně se nám podařilo pekárny přesvědčit, aby zásobovali obchod od Červeného Kostelce. Možná dovezou pečivo o trochu později, ale dovezou. Zákazníky, kteří ke Klicnarovým chodí nakupovat, prosím o shovívavost.
 • Víme, že úprava cesty lesem kolem hřiště byla provedena jen v její spodní části. Tak jsme se na tom také s prováděcí firmou domluvili. V horní části by tento způsob opravy proveden být nemohl – je to prudký kopec, veškerý navezený materiál by při dešti odplaval dolů. Kdybychom chtěli cestu opravit tak, aby vydržela i v horním úseku, museli bychom ji na delší dobu zavřít. A to jsme nechtěli. Snažíme se průběžně kontrolovat a aspoň trochu udržovat sjízdné všechny objízdné trasy. Všechny jsem je osobně projížděla včera dopoledne (pátek 13. 6.) a všude jsem projela. Pomalu, s opatrností, ale projela.

 

      Hana Nedvědová, starostka města

 

 

Upřesnění:

 • Nejaktuálnější informace se samozřejmě dozvíte i zde, na zbečnických stránkách, a věřím, že se zde dozvíte i o pár informací více.
 • Schůzka vedení města se členy osadního výboru, stavbyvedoucím a slečnou Kajnarovou se původně měla konat 2.6., ale nakonec se konala o den později.
 • Cesta kolem sokolského hřiště je opravena v celé délce, tedy i v její horní části.

       Michal Lembej, rodilý zbečničák ;-)

 

 

 

 

 

V roce 2024 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov

 

 

V roce 2023 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov, Albi, GP BAU s.r.o., Umlauf

 

V roce 2022 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2021 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2020 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2019 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf, Wimex

 

V roce 2018 náš spolek podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode