Aktuální informace ze 26.5.2014

 

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych si v příspěvku o aktuálním dění ve Zbečníku pomohla mailem, který mi přišel v polovině května. Nijak jsem jej neupravovala.

HN

 

Dobrý večer paní starostko, nerada si na něco stěžuji, ale dnešek mě přesvědčil o tom, že to bohužel jinak nejde. Akce Zbečník....jak to krásně zní, ano člověk počítal s tím, že to bude náročné, zdlouhavé a nakonec pak třeba i hezké a užitečné. To co se slibovalo na jednání s obyvateli Zbečníka, to co se  píše v Hronovských listech U NÁS je pěkné ale kdyby to tak někdo aspoň dodržoval.

Voda - nikde nestojí cisterna, voda je vypnuta opět dnes od 8 hodin a je 18 hodin a voda neteče. Že je to již po několikáté, nemusím podotýkat, kde jsou ty sliby že voda nepoteče.... cituji : " od 7.30  cca na 4 hodiny denně v úseku kde se bude pracovat. Pan Martin Zeman si vždy s předstihem obejde osobně oblast  ....atd....," no popravdě, voda neteče i když úsek horní konec Zbečníka není zatím rozbourán a nenapojuje se na vodní přípojky.

Cesta je v šíleném stavu, chápu a i x lidí ve Zbečníku chápe že se musela strhnout vrchní část vozovky, ale proč se musí vyrumovat cesta když se na horním konci  nic nedělá a pracuje se ve střední části a v dolní části? To samé je s chodníky....opět bych se musela opakovat...Lidi nemají jak jezdit, ale nyní nemají ani kudy chodit....velice smutné.

Paní starostko nebydlím tady trvale, ale jezdím jsem 1-2x týdně a jsem zde ve své nemovitosti na každý víkend, ale vysloveně mě toto co se děje stačí, proto jsem se rozhodla Vám napsat email i za ty lidi okolo sebe.

Dnes ráno kdy jsem musela odjet ke klientovi jsem prorazila pneumatiku, kde jinde než na té šílené cestě, která mohla být do 7.7. než přijde etapa kanalizace k nám v relativně dobrém stavu. Takže moje zdržení, práce navíc a věřte mě že pracovní kombinézu v autě nevozím. Oprava mě stála dost....2780,- kč, protože se s pneumatikou musela vyměnit i druhá, aby byl stejný design na nápravě.

Pak jedu zpět, nahoře u Kubečků stojí kolem dvanácté hodiny opuštěný bagr, před ním naházené chodníky, nikdo nikde a všichni se starejte jak chcete aby jste projeli. Je to bezohlednost k obyvatelům Zbečníka !!! Pracovníci stavby mě občas připadají jako pod vlivem alkoholu.....i když se opírá pouze o lopatu, ale i tak to není dobrá vizitka, jsou nepříjemní....mají nemístné poznámky ve smyslu ..." no tady se teda fakt nedá makat, když tady pořád někdo chodí a jezdí". Těžká technika zastaví tak že se nedá projet, ráno se nestíhají s dětmi školy. Ale oni na horním konci  nemají být. Nás nezajímá že pracovníci stavby nemají co dělat a tak se asi sami posunují a hledají si práci....mají jet podle plánu a to evidentně není.

V jiných obcích když se dělala a nebo dělá kanalizace tak je přístup aspoň z jedné strany do obce, nebo se zemní práce dělají v etapách včetně odfrézování vozovky.

Paní starostko, Zbečník je dost dlouhá vesnice.....Vy tady nežijete, nejezdíte, nechodíte pěšky, nevíte co to je za život. Já to slyším od lidí kteří tady bydlí, od svých příbuzných, rodiny a sousedů. Na vlastní kůži to poznávám i já a moje rodina osobně, a musím říct že je to očistec, hodně nervů. Když volám panu Zemanovi kvůli vodě tak mi je již trapně za to že ho obtěžuji, ale ono to bohužel jinak nejde. Možná Vám připadá moje poznání o stavbě jako malichernost, že zase někdo otravuje, ale věřte mě tak to není...snažím se dát informace které třeba ani nevíte, protože nemůžete vědět všechno.                  

                                                     Děkuji Vám za Váš čas. S pozdravem Martina Kejzlarová

 

 

Při pravidelných kontrolních dnech stavby jsem požádala jednotlivé investory i generálního dodavatele o vyjádření k mailu paní Kejzlarové.

Vak Náchod, a. s. – stavba vodovodu a kanalizace, vyjádření ředitele Ing. Dušana Téra z 21. 5. 2014

Jedná se  o  stavbu  resp.  "4 stavby  v jednom"  a  tato  stavba  neprobíhá  na  uzavřeném oploceném  staveništi,  ale  uprostřed  obce, kde žijí a pracují  její obyvatelé. Naše představy jakým způsobem budeme  toto dílo tvořit  jsme se snažili v Čapkově  sále  transparentně a férově vysvětlit všem, kdo o to měl zájem.
Žádný projekt nemůže podchytit všechny problémy, které se pak naskytnou při budování díla. Ještě horší je specifikovat všechny možné problémy u staveb našeho typu (rekonstrukce starých podzemních sítí a výstavba nových podzemních sítí včetně přepojování  stávajících objektů na nové inženýrské sítě).
Musím se ohradit, neboť  naši zaměstnanci i naši dodavatelé pracují na stavbě mimo klasickou pracovní dobu tak, jak vyžaduje situace - sobory, neděle, i do 23:30 hodin  viz. tento týden. Na všechny připomínky občanů se  reaguje. Náhradní zásobování mělo problémy, neboť byla menší kapacita obtokového potrubí  přes "Bosnu", než se předpokládalo. Stávajícím pojezdem techniky přes "obnažené potrubí"  došlo k poruše potrubí (a to nelze nikoho vinit), technologie  rozbíjení stávajícího potrubí se zatahováním má problémy. Práce se zpomalí, když se narazí na úseky, kde se vyskytují na stávajícím potrubí opravné spojky a kdy potrubí v obloucích je opatřeno obloukovými tvarovkami. Přesto se daří konat tak, aby lidé nebyli  "bez vody". Pro objekty, kde je nedostačující zásobování navrženým náhradním zásobováním, zajištujeme  vodu individuálně 0,5 m3 cisternami. 
Aby  dílo bylo hotovo co nejdříve, jsou nastavené termíny jednotlivých úseků na maximální výkon lidí. Pochopím pracovníka, který je celý den v dešti a který ví, že denní normu neplní a pro její splnění  musí  navíc  přestat pracovat, aby mohlo přejet auto, že někdy jeho reakce  v takových podmínkách nemusí být dle pravidel slušného chování, ale vše je jen o lidech.

Vyjádření pana Martina Zemana, pracovníka Vak Náchod, a. s., zodpovědného za náhradní zásobování vodou
Poprvé se paní ozvala  při zavírání vody 30.4.2014. Tehdy byl využit propoj z Bosny. Přítok z tohoto směru nestihl zásobit celý Zbečník, proto horní část byla bez vody. Později byl nalezen dřevěný kůl v potrubí. Od tohoto dne je použita cisterna vždy.  Dne 16.5.2014 po dokončení protahování „vyjela truba z hrdla“ (tuto poruchu nelze předvídat). Tato náhlá situace, která se okamžitě řešila, náhradním zásobováním vykryta nebyla. Paní jsem se omluvil, situaci sama uznala, ale e-mail napsala....
 

HN – Jakmile se o mimořádném přerušení dodávky vody dozvíme, snažíme se vodárně pomoci občany informovat – webové stránky města, letáčky do všech schránek (dne 19. 5. 2014), členové osadního výboru, plakátky do školy, obchodu, hospody atd. Nemusíte tomu věřit, ale nedostatek vody ve vodovodním řádu byl například způsoben i tím, že si občané napouštěli bazén ve chvíli, kdy byl vodovodní řád napájen pouze z cisterny!!!

 

EUROVIA CS, a. s. – stavba silnice, vyjádření stavbyvedoucího pana Michala Baudyše z 20. 5. 2014

Silnice byla vyfrézovaná v celém úseku stavby z několika důvodů:

- vyfrézovaný materiál se odvážel stavbou na depo SÚS Náchod; kdyby se frézovalo na etapy, muselo by dojít k přerušení prací (zdržení) na kanalizaci a vodovodu z důvodu odvážení vyfrézovaného materiálu - 8 nákladních aut se točilo od 7:30 - 17:00hod.

- bylo nutné zjistit, kde všude se nachází stará komunikace z žulových kostek a následné je odstranit z důvodu stavební připravenosti na plynulý průběh výstavby nové kanalizace a vodovodu

- k dnešnímu dni je hotová hlavní kanalizace po hasičárnu, zbývá dodělat úsek před základní školou po most za školou a ke konci týdne se začne další cca 800 metrový úsek od hasičárny směr Červený Kostelec

- v průběhu výstavby první etapy (v dubnu, květnu) bylo několikrát nepříznivé počasí (vydatný déšť) a následně musely být přerušeny z technologických důvodů zemní práce na podloží komunikace v první etapě (od Tropiku ke kolejím); z důvodu snahy dodržení celkového termínu dokončení stavby byly prováděny za nepříznivého počasí práce ve třetí etapě stavby, a to odstraňovaní starých betonových obrub a vodících pásků včetně betonové patky a jejich následný odvoz na skládku a odstraňování žulových kostek včetně jejich odvozu.

Komunikace od Červeného Kostelce po prodejnu U Klicnarů je celkem slušně pojízdná po tvrdém štěrkovém podkladu. Zbytek komunikace je z důvodu výstavby nové kanalizace a vodovodu  ve velmi špatném stavu. Ve středu 21.5.2014 bude nasazena těžká mechanizace (otoč. bagr VOLVO, dozer Komatsu, válec), která bude komunikaci v tomto špatném úseku rovnat, provedeno bude i následné přehutnění válcem pro lepší průjezd v tomto stavebním úseku.

HN – informace o tom, že bude cesta vyfrézována v celém Zbečníku, byla podána na setkání s občany, na webu města je zveřejněna od 7. 3. 2014. Ke slíbenému zpevnění cesty v horní části Zbečníku došlo, trvale jsou upravovány i nájezdy k nemovitostem.

 

Město Hronov – stavba chodníků a veřejného osvětlení, vyjádření Michaely Kajnarové, TDI investora

Chodníky jsou vybourané pouze ve spodní části - ke škole. Byly ponechány po jedné straně, ale protože se kvůli problémům s vodovodem a kanalizací jejich stavba mírně zpozdila, bylo potřeba udělat alespoň nějaké přípravné práce. Chodníky jsou alespoň trochu na povrchu upravené štěrkem. V horní části jsou chodníky ponechané, ale musí se mezi nimi často přecházet, protože na jedné straně je třeba udělaná šachta nebo se chodník prostě rozlomil při vybírání obrubníků (vše bylo podlito betonem). To je samozřejmě nepříjemné, oproti projektu muselo být vybráno více materiálu z komunikace, takže tam vznikají třeba půlmetrové schody. Části ponechaných chodníků jsou zúžené, protože už se tam kopou šachty pro kanály pro odvodnění komunikace. Je to všechno o tom, že aby nedošlo k dalšímu zpoždění, dělají se přípravné práce, které umožní po pokládce kanalizace a vodovodu ihned budovat nové chodníky.

HN – při kontrolním dnu jsme dodavateli vytkli uložení kanalizačních trub na provizorní chodníková tělesa. Nesouhlasím s vyjádřením, že lidé „nemají kudy chodit“. Osobně jsem si kvůli chodníkům celou stavbu 22. 5. 2014 projela. Není to ideální, přiznávám, ale tam kde to jen trochu šlo, jsou chodníky schůdné.

Vážená paní Kejzlarová, děkuji, že jste své připomínky i pocity napsala. Jen tak na ně můžeme reagovat, já i moji kolegové vysvětlovat aktuální stav. Dovolte mi, abych se jen ve stručnosti k Vašemu mailu vyjádřila i já.

  • Pracovní morálka na stavbě – jste první, kdo si na ni stěžuje. Zatím jsem na pracovní nasazení slyšela jen chválu, dokonce jsem čelila kritice, že se pracuje v sobotu, v neděli …. Ale pro investory je určitě důležité vědět, že nemusí vždy vše fungovat jak má.
  • Píšete, že projíždíte stavbou kolem dvanácté hodiny …. Co tam děláte v tuto dobu?!? Opakovaně žádám v unásku i na webu města (je to trvale umístěná nejdůležitější zpráva na hlavní stránce) o totéž: POKUD NEMÁ BÝT DOJEZD K JEDNOTLIVÝM NEMOVITOSTEM ZCELA OMEZEN, PAK NALÉHAVĚ PROSÍM, ABY BYL POHYB VOZIDEL V PRACOVNÍCH DNECH PO CELOU DOBU REALIZACE OMEZEN NA POUZE ZCELA VÝJIMEČNÉ PŘÍPADY, A TO OD 8.30 DO 14.30 HODIN. Vím z vlastní zkušenosti, že i mimo tuto dobu je někdy problém projet nebo projít, ale to všechno investoři kanalizace, vodovodu i cesty před zahájením stavby na setkání s občany nezakrývali. Největší problémy jsou vždy v té části, kde se dělá kanalizace a vodovod včetně všech přípojek (99 vodovodních a 215 kanalizačních!!!). Pro ilustraci uvádím, že podobná stavba probíhá v Bukovici – jedná se o stavbu v délce 554 m. Má trvat 4,5 měsíce! My máme stavbu v délce 3 km a musíme ji zvládnout za necelých 7 měsíců!!!
  • Píšete, že ve Zbečníku nežiju, nejezdím, nechodím … Od zahájení stavby až do začátku května, kdy jsem onemocněla, jsem byla na stavbě skoro každý den .. pěšky, autem, na hlavní cestě, na objízdných trasách … ve škole .. mluvila jsem s lidmi, ptala se, jak to snášejí, co jim vadí … vysvětlovala, úkolovala technické služby – opravte objízdné trasy, úkolovala městskou policii – dohlédněte na bezpečný průchod dětí stavbou …. Často prochází pěšky stavbu i pan místostarosta – cíleně chodí do Zbečníka na procházky se psem, abychom věděli, jaký je stav. Zprávy mám i od kolegů z úřadu, kteří ve Zbečníku bydlí, předsedy osadního výboru Petra Havelky, člena rady Jaroslava Víta, stavbyvedoucího, kolegyně Kajnarové, která je na stavbě denně …. občanů, kteří řeší každodenní peripetie se stavbou.

Vážená paní Kejzlarová, snad se mi s kolegy alespoň trochu podařilo Vám i ostatním obyvatelům osvětlit, že se snažíme dělat, co je v našich silách. Vím, že žít ve Zbečníku je v současné době opravdové peklo. Vím to! Jeden den řeším oblaka neúnosného prachu, po bouřce bahno… Prosím o trpělivost i pochopení, že ne vše je tak, jak si investoři a dodavatelé naplánovali. Sledujte, prosím, webové stránky města, kdykoliv volejte nebo napište.                                                                  

Děkuji Hana Nedvědová

 

 

 

 

V roce 2024 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov

 

 

V roce 2023 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov, Albi, GP BAU s.r.o., Umlauf

 

V roce 2022 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2021 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2020 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2019 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf, Wimex

 

V roce 2018 náš spolek podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode