Aktuální stav prací k 24. 9. 2014 a jejich PŘEDPOKLÁDANÝ průběh v měsíci říjnu

 

Vodovod

V celé hlavní trase v délce přes 2 km je hotová rekonstrukce vodovodního řádu, včetně opravy, případně výměny více než 80 ks vodovodních přípojek. K přerušení dodávky vody ani poklesu tlaku vody by již nemělo docházek, s výjimkou havárie. V případě poruchy kontaktujte pana Martina Zemana, tel. 702 021 312, nebo přímo vodárenský dispečink Vak Náchod, a. s., nepřetržitá služba na tel. 491 419 222.

 

Nová splašková kanalizace

Kromě úseku v délce cca 300 m v Pustinách je vybudována nová splašková kanalizace včetně přípojek v celé hlavní trase. Odpadní vody z nemovitostí, které jsou již na kanalizaci napojeny, odtékají v tuto chvíli na ČOV v Náchodě. Vak Náchod, a. s. bude postupně majitele objektů oslovovat a uzavírat s nimi příslušné smlouvy. Majitelé objektů, kteří se ještě na novou kanalizaci nepřepojili, by tak měli neprodleně učinit, aby se vyhnuli sankcím odboru životního prostředí v Náchodě.

 

Kanalizace na odvod balastních vod

V úseku nad Klicnarovými je vybudována, výstavbu hradil investor komunikace, tedy Královéhradecký kraj prostřednictvím Správy a údržby silnic KHK, a. s. Další kanalizace se musí vybudovat pod Špeldovými (v prostoru autobusové zastávky u vjezdu do Dolské). Projekt je hotov, práce jsou oceněny na cca 1,7 mil. korun, investorem bude opět po schválení všemi orgány Královéhradecký kraj. Problémem je, že výroba speciálních šachet bude dle sdělení výrobce trvat celé 3 týdny. Výstavba kanalizace bude také nějaký čas trvat. Proto v tomto úseku není možné pokračovat ve výstavbě chodníků a cesty, a to až do vybudování zmíněné kanalizace.

 

Výstavba chodníků a veřejného osvětlení

Stavba této infrastruktury je závislá na postupu ostatních prací. Ovlivňuje ji i to, že město žádá v některých úsecích změnu povrchu (více v příspěvku pana místostarosty - viz níže). Nyní čekáme na příslušná vyjádření.

 

Silnice

Výstavba je ovlivněna výše uvedenými skutečnostmi. Pokud nedojde k nějakým nepředvídaným okolnostem, pak by měla výstavba silnice pokračovat takto:

 

Termín 15. až 18. října 2014 včetně

  1. Úsek od Vejvodových po nový most u hasičárny – finální pokládka asfaltového povrhu. V těchto dnech budou probíhat veškeré přípravné práce na asfaltování, PRŮJEZD BUDE OMEZEN NA MINIMUM, A TO V ČASE OD 19.00 DO 8.00 HODIN.

V SOBOTU 18. ŘÍJNA 2014  – pokládka asfaltu – NIKDO NEPROJEDE!!!

  1. Úsek od hasičárny po Čejchanovi č. p. 39 – rovinka nad Klicnarovými (bude upřesněno podle postupu prací) – finální práce na podkladové vrstvě silnice.

V SOBOTU 18. ŘÍJNA 2014 – pokládka jedné vrstvy asfaltu – NIKDO NEPROJEDE!!!

V uvedených dnech bude možné vyjet z horní části Zbečníka pouze přes Chlomek nebo ve směru na Červený Kostelec. Majitelé vozidel z úseku od Vejvodových po Čejchanovi (u hlavní cesty i z bočních uliček) musí počítat s tím, že v sobotu 18. října 2014 tímto úsekem neprojedou ani cestu nepřejedou!

  • Rozsah a potvrzený termín prací bude všem občanům včas sdělen formou letáčků, plakátů, informace budou i www.mestohronov.cz
  • Svoz komunálního odpadu – náhradní termíny budou sděleny stejnou formou po potvrzení termínu asfaltování

 

Asfaltování dalších úseků závisí na postupu prací při budování kanalizace na odvod balastních vod a také na počasí. Zhotovitel požádal dotčené orgány o prodloužení termínu dokončení stavby, a to cca o 14 dnů až 3 týdny.

Z podkladů investorů a zhotovitele zapsala Bc. Hana Nedvědová, starostka města

 

 

 

***

 

 

Část příspěvku pana místostarosty do říjnového unásku, na který je odkaz v informaci o aktuálním stavu prací k 24. 9. 2014 a jejich předpokládaném průběhu v měsíci říjnu.

 

Prý bude ve Zbečníku místo trávníku asfalt?

Samozřejmě, ale jen v některých místech. Zmíním jeden problematický úsek. Po instalaci vodících pásků a obrubníků jsme se na vlastní oči přesvědčili, že oproti projektové dokumentaci je v části od Brahů k hasičárně více místa než se předpokládalo dle dokumentace. Vše jsme zaměřili, nafotili a řešíme s projektantem. Zároveň žádáme o možnou změnu povrchu, to sami v Hronově na radnici rozhodnout nemůžeme. Prvním cílem bylo vyjednat alespoň zašterkování, nakonec se možná podaří i to, že zde položíme asfaltový povrch. Vše je v jednání. Pokud získáme souhlas, musíme vypsat nabídkové řízení, protože je to investice navíc. Následně je potřeba schválit rozpočtovou změnu a pak budeme moci vše zrealizovat. Pevně doufám, že se to povede.

Tak, jak stavba postupuje, chystáme postupně změny i v dalších úsecích. Ale o tom už jsem psal dříve. Problematické věci řešíme, chceme je vyřešit, ale postupně. Jen bych chtěl upozornit, že vše je třeba nejdříve projednat s dotčenými orgány, které mají poslední slovo. Dále bych chtěl opětovně upozornit, že žádné nadávaní a vyhrožování věci určitě nepopoženou vpřed, jen vytváří na staveništi nepříjemnou atmosféru. Myslím, že většina lidí mi potvrdí, že se nakonec dost problémů dořešilo přímo na místě. Ale něco prostě nejde. Vím, že některé sloupy VO jsou v místech, kde si při prvním pohledu řeknete, to to zase vymysleli (řekněme, že použité výrazy jsou i trochu jiné!) a plně je chápu! Opravdu při prvním pohledu netušíte, že v chodníku jsou uloženy sítě v těch a těch místech, že existují ochranné vzdálenosti a jiné místo než uprostřed chodníku prostě není!

 

 

 

 

Zdroj: MěÚ Hronov

 

 

 

V roce 2023 nás podpořili:

Město Hronov

 

V roce 2022 nás podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2021 nás podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2020 nás podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2019 nás podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf, Wimex

 

V roce 2018 nás podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 nás podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 nás podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 nás podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 nás podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 nás podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 nás podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode