Druhé setkání se starostkou a místostarostou města Hronova

 

V úterý 3. dubna 2012 se již podruhé setkal OV Zbečník a starostka Města Hronov paní Hana Nedvědová a místostarosta Města Hronov Mgr. Josef Thér.

V konstruktivním duchu se projednali a připomínkovali body ze zápisu, který byl sepsán na prvním setkání dne 20. 7. 2011.

Jen ve zkratce bych Vás rád informoval o vývoji v některých bodech:

  • Přechod u ZŠ Zbečník  - OV Zbečník se nadále snaží najít zodpovědnou osobu pro dozor na přechodu pro chodce u ZŠ Zbečník, která by v časovém rozsahu od 7.00 do 8.00 dohlížela na bezpečnost dětí na docházejících do ZŠ Zbečník.Tato činnost by byla placená. Zájemci se mohou hlásit zde. Současné době je navíc možné umístění informativních značek pro řidiče, ale je problém s umístěním této značky ze směru od Hronova na Červený Kostelec. Celkové zabezpečení tohoto přechodu, jakož i jeho osvětlení bude možné a smysluplné až po realizaci kanalizace a s ní snad i spojené rekonstrukce silnice II/567.
  • Vjezd automobilů do areálu ZŠ Zbečník - OV Zbečník žádá rodiče žáků o dodržování zákazu vjezdu automobilů v ranních hodinách. Odstavná plocha pro osobní automobily je vedle restaurace Pod Chlomkem vzdálena cca 50 metrů od ZŠ Zbečník. Tato plocha by se v průběhu letošního roku měla upravit tak, aby mohla plně sloužit svému účelu.
  • KanalizaceZřejmě v květnu 2012 by mělo MŽP          vydat výzvu, která by se týkala této věci. Vak Náchod i Město Hronov mají projekt zpracovaný a připravený. Kdyby vše dopadlo dobře, tak by tato žádost byla schválena někdy na podzim letošního roku. V tom případě by se v roce 2013 začalo s realizací kanalizace. S ní doufáme bude spojená i celková rekonstrukce silnice II/567, včetně vybudování přechodů pro chodce, nových chodníků, vedlejších obecních cest, autobusových zastávek a stání na kontejnery. 
  • Skalákova studánka - Jednalo se o zkulturnění okolí studánky. Přes zimu spadl jeden ze stromů nesoucích obrázky. Obrázky jsou celkově ve špatném stavu. Sezení je rozpadlé, chybí stojan na kola. Vše by se letos mělo opravit či vybudovat nové.
  • Úklid komunikací - V zimním období se o průchodnost chodníků začala starat nově zakoupená sněhová fréza. V nejblížší době by mělo dojít k "zalátání děr" na silnici II/567 a k následnému úklidu komunikace pracovníky SÚS Náchod. Pak by s jarním úklidem měl začím čistící stroj z TS a pevně věříme, že se k úklidu připojí i občané Zbečníka.
  • Zbečnický vandr - S předstihem si Vás dovolíme informovat o chystaném turistickém pochodu Zbečnický vandr, který by se měl uskutečnit krátce po letním prázdninách. Přípravy na tuto akci jsou v plném proudu a věříme, že tato akce bude mít u Vás úspěch.

 

       Za OV Zbečník sepsal Michal Lembej

 

Pozn. autora - Toto není oficiální zápis z jednání, ale pouze výtah informací, které jsem si poznamenal a rád bych se o ně s Vámi podělil. Michal Lembej

     

  

 


 

 

 

 

V roce 2024 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov

 

 

V roce 2023 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov, Albi, GP BAU s.r.o., Umlauf

 

V roce 2022 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2021 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2020 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2019 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf, Wimex

 

V roce 2018 náš spolek podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode