Etapy výstavby vodovodu a kanalizace

 

Vodovod Zbečník

V hlavní cestě - 2 564 m (do stávajícího potrubí zataženo nové potrubí) realizace 2014.

Prováděno po etapách – dle harmonogramu stavby kanalizace.

 

Celkem 89 kusů vodovodních přípojek:

  • 15 starých ocelových – nutná výměna – na náklady majitele připojované nemovitosti, 
  • 74 nových z PE – bude přepojeno na nový vodovod – nulový náklad majitele připojované nemovitosti

 

PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY:  informace  DISPEČINK  VAK  Náchod:  tel. 491 419 222,  602 610 256, e –mail:  dispecer@vakna.cz    

Stavba bude probíhat od firmy WIKOV ve směru na konec Zbečníku.
Každý den ráno bude krátké přerušení dodávky a „prováděná  část“ (cca 300 m) bude cca od 7:00 do 17:00 hodin „mimo vodu“, zbývající část  vodovodu bude zásobena stávajícími obtoky a z autocisterny (objem 9 m3), která bude přistavena a napojena na konec vodovodu na horním Zbečníku. Po každodenním ukončení prací (cca v 17 hodin) bude nový vodovod provizorně propojen se stávajícím a do dalšího rána (cca 7:00 hodin) bude vodovod zásobován standardně z VDJ FARA. 

Tento postup se bude opakovat, a to od zahájení stavby vodovodu tj. cca po 15. 4. 2014 až do ukončení tj. cca 30. 8. 2014. Výjimkou mohou  být soboty, neděle a svátky.
        
Úseky v přilehlých komunikacích se budou provádět v roce 2015.   

 

 

Kanalizace Zbečník

V hlavní cestě - 2 387 m (v ose jízdního pruhu směr Červený Kostelec) realizace 2014.

Prováděno po etapách – dle harmonogramu stavby kanalizace.

 I. etapa   – 780 m, termín    1.4.2014 – 18.5.2014   (od č.p. 190 - po čp. 251)
 II. etapa  – 820 m,
termín  19.5.2014 –   6.7.2014   (od č.p. 251 - po čp. 115)
 III. etapa – 787 m,
termín    7.7.2014 – 17.8.2014   (od č.p. 115 - po čp. 110)

Výkop kanalizace se pohybuje v hloubkách od 2,5 m do 4,0 m,  rýha bude postupně zasypávána - rýha bude označena – POZOR  NA  POHYB  DĚTÍ !!!

Celkem 215 kusů kanalizačních přípojek (součástí stavby kanalizace jsou části potrubí přípojek vedených v komunikaci a chodníku, dle PD)

Kanalizační přípojky (mimo komunikaci, chodník) jsou stavbou na náklady majitele připojované nemovitosti, provést dle PD - PŘÍPOJKY, (přemostění septiků, odvedení dešťových vod mimo kanalizační přípojku), dotazy ohledně přípojek a kontroly přepojení 

informace  DISPEČINK  VAK  Náchod: tel.: 491 419 222,  602 610 256, mail: dispecer@vakna.cz   

Po přepojení bude zaslána smlouva o odvádění splaškových odpadních vod  (cena Kč 30,54,--/m3 bez DPH, Kč 35,12,--/m3  s DPH)

Úseky v přilehlých komunikacích se budou provádět v roce 2015 .

 

 

Zdroj: www.mestohronov.cz

 

 

 

 

V roce 2024 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov

 

 

V roce 2023 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov, Albi, GP BAU s.r.o., Umlauf

 

V roce 2022 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2021 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2020 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2019 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf, Wimex

 

V roce 2018 náš spolek podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode