Etapy výstavby silnice, chodníků a veřejného osvětlení

 

Silnice II/567 Rtyně - Zbečník - Hronov

Realizace od křižovatky v ulici Hostovského (u bývalého Tropiku) až na konec Zbečníka (č.p. 110)

Prováděno po etapách – dle harmonogramu stavby komunikace:


   I. etapa - 650 m,  zahájení   31. 3. 2014 – 18. 5. 2014   (od bývalého Tropiku - č.p. 190)
  II. etapa - 780 m,  zahájení   19. 5. 2014 –   6. 7. 2014   (od č.p. 190 - č.p. 251)
 III. etapa - 820 m,  zahájení     7. 7. 2014 – 17. 8. 2014   (od č.p. 251 - č.p. 115)
 IV. etapa - 787 m,  zahájení   18. 8. 2014 – 5. 10. 2014   (od č.p. 115 - č.p. 110)

 

Hloubka zemních prací se bude pohybovat do 1 m.

Finální povrch komunikace se bude provádět až na konci výstavby (měsíc říjen), mimo úseku od Tropiku k železničnímu přejezdu, který bude mít finální povrch do konce dubna.

Komunikace bude odfrézovaná v celém rozsahu rekonstrukce (po celé délce Zbečníku).

V průběhu realizace bude docházet k velkému množství příčných překopů přes komunikaci, tudíž nebude umožněn v těchto místech průjezd stavbou.

Realizace mostu bude prováděna po půlkách a nachází se ve středu celé rekonstrukce.

 

Chodníky

Hloubka zemních prací při rekonstrukci chodníků - cca 0,5 m.

Finální povrch chodníků se bude provádět vždy po každé etapě a bude vytvořen ze živičného materiálu, tzn. asfaltu.

Prováděno po etapách – dle harmonogramu stavby  komunikace:


   I. etapa - 650 m,  zahájení    1. 4. 2014 – 18. 5. 2014   (od bývalého Tropiku - č.p. 190)
  II. etapa - 780 m, 
zahájení  19. 5. 2014 –   6. 7. 2014   (od č.p. 190  - č.p. 251)
 III. etapa - 820 m, 
zahájení    7. 7. 2014 – 17. 8. 2014   (od č.p. 251  - č.p. 115)
 IV. etapa - 787 m, 
zahájení  18. 8. 2014 – 5. 10. 2014   (od č.p. 115  - č.p. 110)

 

V průběhu realizace bude docházet k velkému množství příčných překopů přes chodníková tělesa, proto žádáme o maximální pozornost při pohybu Zbečníkem.

Realizace od křižovatky v ulici Hostovského (u bývalého Tropiku) až na konec Zbečníka (po autobusové zastávky). Od odbočky k Maternici bude vybudován zcela nový chodník po pravé straně k autobusové zastávce. Chodníky budou doplněny o varovné a signální pásy. 

Na autobusových zastávkách budou doplněny hmatové prvky pro lepší orientaci.

Chodníky budou mít šířku od 0,9 – 2,0 m.

Součástí stavby jsou dva přechody pro chodce (u bývalého Tropiku a u školy), žádáme ještě o povolení jednoho přechodu u Wikovu, kde je jen místo pro přecházení. Další 4 místa pro přecházení u č.p. 150 Kůtkovi,  č.p. 120 Klicnarovi , č.p. 146 Bohadlová, Ducháčová a přes Padolí u křižovatky.

 

Veřejné osvětlení

Etapizace VO bude stejná jako u komunikace a chodníků.

Hloubka zemních prací se bude pohybovat do 1 m (kabelové vedení) a 1,5 m (založení sloupů).

V rámci VO budou nasvíceny i dva přechody pro chodce (u školy a u Tropiku při vjezdu do Dvorské ulice).

Celkem bude instalováno 68 ks nových svítidel ve výškách 6 a 8 m.

Rozteč jednotlivých svítidel je cca 46 m, spíše méně.

 

Zdroj: www.mestohronov.cz

 

 

 

 

V roce 2024 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov

 

 

V roce 2023 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov, Albi, GP BAU s.r.o., Umlauf

 

V roce 2022 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2021 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2020 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2019 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf, Wimex

 

V roce 2018 náš spolek podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode