Představení Fondu T-Mobile pro regiony

 

Hlavním smyslem Fondu T-Mobile pro regiony je podporovat místní a komunitní život v regionech, kde působí, tedy na Královéhradecku a Lounsku. Finanční prostředky z Fondu T-Mobile se rozdělují formou otevřených grantových řízení a šanci získat finanční podporu mají projekty, které posilují odpovědnost za místo, kde žijeme, nebo zlepšují život lidem, se kterými toto místo sdílíme.

 

Co bude Fond T-Mobile na Královéhradecku a Lounsku podporovat?

Škála projektů, které z Fondu T- Mobile podporujeme, je velmi pestrá a lze ji rozdělit do dvou základních oblastí. Pro získání podpory je však naprosto zásadní aktivní zapojení místních lidí do realizace projektu:

1. zdravá komunita - pro lidi, se kterými žijeme

 • podpora místní kultury, tradic a spolků přispívajících k posilování komunitního života a budování sounáležitosti s místem, kde lidé žijí (např. podpora nekomerčních kulturních a spolkových akcí);
 • podpora komunitního života v ulicích měst (např. projekty podporující myšlenku „ulice pro lidi", kulturní a společenské akce v ulicích);
 • budování dobrých vztahů a pospolitosti (např. aktivity s cílem dosažení mezigeneračního porozumění, rozvoje mezikulturních vztahů, dobrovolnictví a dárcovství);
 • zapojování mladých lidí do aktivního života v místní komunitě.

2. zdravé prostředí - pro místo, kde žijeme

 • péče o místní přírodu (např. odborná a laická ochrana přírody, péče o krajinu, rostliny, zvířata);
 • oprava kulturních památek (např. kapličky, kříže, památná místa);
 • budování, úprava či zkrášlování veřejných prostranství se zapojením veřejnosti (např. úprava návsí, vnitrobloků, parků);
 • ekologie v místě bydliště a bydlení šetrné k přírodě (např. projekty zaměřené na osvětu, budování komunitních a tzv. permakulturních zahrad, kompostů);
 • podpora šetrné dopravy (např. podpora cyklistiky, osvětové akce, bezpečné cesty do škol, car-sharing);
 • podpora lokální ekonomiky a šetrného podnikání (např. místní produkty, využívání místních zdrojů, sociální podnikání, LETS - systémy místního výměnného obchodu).

 

Kolik můžete z Fondu T-Mobile získat a na jak dlouho?

 • maximální výše jednoho grantu je 100 000 Kč;
 • jeden žadatel může předložit maximálně dvě žádosti, z nichž se každá musí týkat odlišného projektu;
 • české nevládní neziskové organizace mohou z Fondu T-Mobile požádat o příspěvek až do výše 90 % celkových nákladů projektu (minimálně 10 % nákladů musí žádající organizace pokrýt z jiných zdrojů, spoluúčast lze vyčíslit i vkladem dobrovolnické práce);
 • příspěvkovým organizacím, obcím a sdružením obcí můžeme grant poskytnout až do výše 50 % celkových nákladů (minimálně 50 % nákladů musí žadatel pokrýt z jiných zdrojů; spoluúčast lze vyčíslit i vkladem dobrovolnické práce; vklad dobrovolnické práce může být maximálně 10 % z celkových nákladů projektu);
 • projekt může trvat nejdéle 12 měsíců (od 1. prosince 2012 do 30. listopadu 2013);
 • o grant mohou žádat i organizace, které uspěly v některém z předchozích ročníků Fondu T-Mobile. Akceptovány ale budou pouze žádosti o podporu jiných projektů, než byly ty, které získaly finanční podporu z fondu v minulosti. Stručně řečeno: stejná organizace ano, stejný projekt ne.

 

Více na: Pro svět kolem nás

 

 

 

V roce 2024 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov

 

 

V roce 2023 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov, Albi, GP BAU s.r.o., Umlauf

 

V roce 2022 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2021 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2020 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2019 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf, Wimex

 

V roce 2018 náš spolek podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode