Jarní úklid ve Zbečníku 2016

 

Spolek Zbečník náš domov se stejně jako loni zúčastní akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Tato celorepubliková úklidová akce je naplánována na 16. dubna, ale my jsme náš úklid stanovili až na 30. dubna. Sraz je v deset hodin před zbečnickou školou.

Na úklid máme připravené pytle na odpadky a pro prvních deset dobrovolníků i pracovní rukavice. Kdo má zájem zúčastnit se úklidu ve Zbečníku s námi, prosím kontaktujte nás na mailu info.zbecnik@seznam.cz nebo na telefonu 602372340.

Nebo se můžete pustit do úklidu i jednotlivě či ve skupinkách s kamarády a známými v jakýkoliv jiný termín. Stále je totiž co zlepšovat. I když se po Zbečníku instalovaly odpadkové koše, stále se najdou tací, kteří si raději odloží ihned a na zem, než by museli obal, ohryzek a nebo vajgla donést do koše. Pokuste se s příchodem jara uklidit kolem své nemovitosti, pozemku a nebo třeba i na chodníku před Vaším domem.

Náš spolek má v plánu, že od školy půjdeme na Chlomek, okolo T-S 5 až na Hájek a poté přejdeme do Maternice, kde se pokusíme vyčistit místo bývalého přírodního divadla. Když se vše vydaří a počasí nebude proti, tak po úklidu jsme pro účastníky naší akce připravili opékání buřtů.

 

 

Pro případné zájemce o úklid přikládám pravidla bezpečnosti práce:

Pravidla bezpečnosti práce

Místní organizátor je povinen své dobrovolníky před započetím úklidu seznámit s bezpečností práce. Následující body přečte svým dobrovolníkům a v průběhu akce kontroluje jejich dodržování. Dobrovolníci svou účastí na úklidové akci vyjadřují souhlas s následujícími pravidly.

  1. Veškeré práce budu provádět podle pokynů místního organizátora akce, jenž stanoví bezpečný způsob rozebrání skládky, tak aby např. nedošlo k sesutí skládky a zavalení dobrovolníků.
  2. Rodiče nebo zákonní zástupci nesou plnou odpovědnost za bezpečnost svých dětí.
  3. Jakékoliv zranění v průběhu akce neprodleně ohlásím místnímu organizátorovi a nechám ošetřit.
  4. Při práci budu používat osobní ochranné pomůcky (rukavice, dlouhé kalhoty, dlouhé rukávy, vhodnou/pevnou obuv, v případě potřeby ochranné brýle, čepici).
  5. V případě nálezu jehel, případně munice se jich vůbec nedotýkám a okamžitě informuji místního organizátora, jenž vyrozumí Městskou policii nebo Policii ČR.
  6. V případě nálezu tlakových nádob, nádob se stlačeným plynem, se nálezu nedotýkám, informuji místního organizátora, jenž uvědomí hasičskou záchrannou službu.
  7. Při nálezu azbestového materiálu, kanystrů s nebezpečnými látkami nebo uhynulých zvířat se jich dále nedotýkám a nijak s nimi nemanipuluji, informuji místního organizátora, který o nálezu nebezpečného odpadu odešle hlášení prostřednictvím ZmapujTo.cz.
  8. Při manipulaci s rozměrným odpadem a při používání jakýchkoliv nástrojů mám na paměti svou vlastní bezpečnost a především bezpečnost dobrovolníků ve svém okolí.
  9. Nevstupuji do žádných prostor, kde by hrozilo nebezpečí propadnutí, zavalení či utonutí, nevstupuji do objektů určených k demolici apod.
  10. Při pohybu na silnici či v blízkosti železnice budu dbát zvýšené opatrnosti a budu používat reflexní vestu.

 

Jak se pozná azbest?

Azbest (dříve psáno asbest, česky osinek) je světlý až tmavozelený minerál ze skupiny křemičitanů. Typickou vlastností pro azbest je jeho sklon vytvářet dlouhé tenké vláknité struktury, které mají tendenci se odštěpovat po délce. Azbest se dříve využíval jako protihořlavý materiál. Poté, co byly zjištěny jeho karcinogenní vlastnosti, se od tohoto využití upustilo.

Azbest můžete najít v nejrůznějších stavebních materiálech, od střešních krytin (tzv. eternit), přes potrubí kanalizačních stoupaček, opláštění vzduchotechnických rozvodů, až po volně stojící zástěny ke kamnům nebo jako podložky pod starými elektrickými vypínači. Z azbestu můžou být izolační nástřiky na stěnách nebo mezi zdmi a obložením budov. 

Za Zbečník náš domov

Michal Lembej 

 

 

 

V roce 2024 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov

 

 

V roce 2023 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov, Albi, GP BAU s.r.o., Umlauf

 

V roce 2022 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2021 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2020 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2019 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf, Wimex

 

V roce 2018 náš spolek podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode