Návrh vlajky pro město HronovZnak:
ilustrační foto: Návrh vlajky pro město HronovMěsto Hronov disponuje z hlediska zákona o obcích vlastně již historickým znakem města, který je zahrnut do kompendia historických městských znaků České republiky z roku 1985 (Jiří Čárek, „Městské znaky v českých zemích") - to znamená do publikace, jež má status metodicky závazné autority pro Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, který znaky prezentované v kompendiu považuje za historické a platné.

Ve zmiňovaném kompendiu nacházíme na str. 160 následující popis znaku z roku 1971: „Na modrém štítě je bílé schematizované znázornění průčelí Jiráskova divadla v Hronově.“
Z výše uvedeného vyplývá současné oprávnění města užívat svůj historický znak města a tím tedy skutečnost, že podle současné právní úpravy není nutno ze strany města žádat o udělení či potvrzení znaku města, nýbrž pouze o stanovení závazného slovního popisu znaku města a jeho zařazení do evidence Registru komunálních symbolů vedeného Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Heraldicky adekvátně sestavený popis znaku města by přitom mohl vypadat takto:
"V modrém štítě stříbrné sloupové průčelí divadla."
 
Město Hronov nemá schválenou a udělenou městskou vlajku, čímž dochází k paradoxní situaci, kdy okolní obce bez městského statutu se zcela novým obecním znakem disponují rovněž tak obecní vlajkou, zatímco naše město nadále reprezentuje pouze městský znak.
Proto bylo zadáno heraldikovi Mgr. Janu Tejkalovi zpracování námětu na vytvoření vlajky města dle zákona o obcích, která by doplnila znak města a vytvořila s ním standardní dvojici symbolů města.


Při tvorbě vlajky obce, městyse, či města platí, že námět nebo podoba vlajky musí korespondovat s figurálním obsahem či podobou znaku. Tuto zásadu lze realizovat ve třech základních intencích:
I.    Přistoupením k tzv. opakování znaku (ať již k tzv. doslovnému či tzv. částečnému opakování znaku), což znamená,
      že se v listu vlajky objeví zcela totožné figury ve stejné či obdobné kompozici jako ve znakovém štítu.
II.   Zjednodušením znakových figur do geometrické kombinace pruhů s totožnými barvami.
III.  Vzhledem ke konkrétnímu případu vyváženou kombinací postupů I. a II.
 
V případě návrhu vlajky pro město Hronov lze přitom postupovat takto:
Varianta 1 = Doslovné opakování znaku.
Varianta 2 = Opakování znakové figury v horním rohu listu vlajky.
Varianta 3 = Opakování znakové figury v horním žerďovém poli listu vlajky o šesti polích ve znakových barvách bílé a modré, když počet šesti polí odpovídá počtu šesti místních částí města, jimiž jsou Hronov, Malá Čermná, Rokytník, Velký Dřevíč, Zbečník a Žabokrky.
Varianty 4, 5 a 6 = Kombinace bílých a modrých pruhů ve znakových barvách v počtu šesti, jenž koresponduje s počtem místních částí města, přičemž motiv bílých (zvláště vertikálně orientovaných) pruhů odkazuje na typické sloupy průčelí divadla ve znaku.
 
Vážení občané, vyberte vlajku, která bude reprezentovat Město Hronov!
Zaškrtněte variantu, která se vám nejvíce líbí a anketní lístek vhoďte do schránky na budově městského úřadu nebo doneste na podatelnu a to do 30. 6. 2020. Můžete hlasovat i prostřednictvím emailu (mestohronov@mestohronov.cz). Anketní lístek v příloze.
 
Ing. Helena Toldová, tajemnice
 
 

 

zdroj: mestohronov.cz

 

V roce 2024 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov

 

 

V roce 2023 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov, Albi, GP BAU s.r.o., Umlauf

 

V roce 2022 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2021 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2020 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2019 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf, Wimex

 

V roce 2018 náš spolek podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode