Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

 

Starostka města Hronova podle § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, oznamuje:

1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční:

dne 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a dne 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání volby prezidenta České republiky, jsou okrsky

 

Volební okrsek číslo

Popis území volebního okrsku

Volební místnost

1

Hronov – nám. Čs. armády, Komenského náměstí, ulice Jiráskova, Husova, Palackého, Jungmannova, Tylova, Jiřího z Poděbrad, T. G. Masaryka, Mikoláše Alše, Pod Kleprlíkovou horou,
Na Drahách, Vyšehrad, Divadelní, Regnerova, K Milířům, Knáhlova

Učebna -přízemí
ZŠ Hronov
nám. Čs. armády 15

2

Hronov – ulice Hostovského, Smetanova, Na Chocholouši, Riegrova, Havlíčkova,
Čs. bratří, Nádražní, Port-Artur, Štefánikova, Studénka

Malá tělocvična v ZŠ Hronov,
nám. Čs. armády 15 (vchod z Čapkovy ul.)

3

Hronov - ulice Kudrnáčova, Čapkova, Vrchlického, Libušina, Bezručova, Seifertova,
17. listopadu, Úvoz, S. K. Neumanna, Šrámkova, Tyršova, K. Světlé, Vaverkova,
E. Krásnohorské, Kostelecká, Mánesova, Dvorská, Šedivá Hora, Nerudova,
B. Němcové, Máchova, Žižkova, Wolkerova, Klicperova, Erbenova, Freiwaldovo nám., Zálesí

Učebna - přízemí
ZŠ Hronov
nám. Čs. armády 15

4

Žabokrky

Hasičská zbrojnice Hronov
nám. Čs. armády 120

5

Zbečník

Jídelna ZŠ Zbečník
čp. 210

6

Velký Dřevíč

Učebna přízemí
ZŠ Velký Dřevíč
čp.82

7

Rokytník

Hasičská zbrojnice Rokytník
čp. 9

8

Malá Čermná

Domov důchodců
Malá Čermná
čp. 42

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
4. Každému voliči budou nejpozději 3 dny přede dnem volby prezidenta ČR dodány  hlasovací lístky. Ve dnech volby volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. V případě konání II. kola volby prezidenta se tato volba uskuteční:
dne 26. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin  a  dne 27. ledna 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
Volič obdrží hlasovací lístky pro II. kolo volby prezidenta pouze ve volební místnosti ve dny volby.

Bc. Hana Nedvědová, starostka v. r.,

zdroj: městohronov

 

 

V roce 2024 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov

 

 

V roce 2023 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov, Albi, GP BAU s.r.o., Umlauf

 

V roce 2022 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2021 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2020 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2019 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf, Wimex

 

V roce 2018 náš spolek podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode