Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 
Starosta města Hronova podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:

dne 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
 

2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsou níže uvedené okrsky:

Číslo volebního okrsku: 1
Popis území volebního okrsku: Hronov nám. Čs. armády, Komenského náměstí, ulice Jiráskova, Husova, Palackého, Jungmannova, Tylova, Jiřího z Poděbrad, T. G. Masaryka, M. Alše, Pod Kleprlíkovou horou, Na Drahách, Vyšehrad, Divadelní, Regnerova, K Milířům,
Knáhlova


Volební místnost:
ZŠ Hronov
náměstí ČSA čp. 15
učebna přízemí
(vchod z náměstí)

 

Číslo volebního okrsku: 2
Popis území volebního okrsku:
Hronov ulice Hostovského, Smetanova, Na Chocholouši, Riegrova, Havlíčkova, Čs. bratří, Nádražní, Port-Artur, Štefánikova, Studénka

Volební místnost:
ZŠ Hronov
náměstí ČSA čp. 15
malá tělocvična
(vchod z Čapkovy ul.)


Číslo volebního okrsku: 3
Popis území volebního okrsku:
Hronov - ulice Kudrnáčova, Čapkova, Vrchlického, Libušina, Bezručova, Seifertova,17. listopadu, Úvoz, S. K. Neumanna, Šrámkova, Tyršova, K. Světlé, Vaverkova, E. Krásnohorské, Kostelecká, Mánesova, Dvorská, Šedivá Hora,
Nerudova, B. Němcové, Máchova, Žižkova, Wolkerova, Klicperova, Erbenova, Freiwaldovo náměstí, Zálesí


Volební místnost:
ZŠ Hronov
náměstí ČSA čp. 15
učebna 1. poschodí
(vchod z náměstí)Číslo volebního okrsku: 4
Popis území volebního okrsku:
Žabokrky

Volební místnost:
Hasičská zbrojnice
nám. Čs. armády 120
Hronov
 

 

Číslo volebního okrsku: 5
Popis území volebního okrsku:
Zbečník

Volební místnost:
Zbečník
čp. 210
školní jídelna

 


Číslo volebního okrsku: 6
Popis území volebního okrsku:
Velký Dřevíč

Volební místnost:
ZŠ Velký Dřevíč
čp. 82
učebna přízemí

 


Číslo volebního okrsku: 7
Popis území volebního okrsku:
Rokytník

Volební místnost:
Hasičská zbrojnice
Rokytník
čp. 9

 


Číslo volebního okrsku: 8
Popis území volebního okrsku:
Malá Čermná

Volební místnost:
Domov důchodců
Malá Čermná čp.42
kulturní místnost3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným
občanským průkazem, cestovním průkazem České republiky).

4. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se
dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

5. Voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Hronově dne 16. září 2021

Petr Koleta
starosta

 

V roce 2024 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov

 

 

V roce 2023 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov, Albi, GP BAU s.r.o., Umlauf

 

V roce 2022 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2021 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2020 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2019 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf, Wimex

 

V roce 2018 náš spolek podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode