Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Hronova

 

Starostka města Hronova podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva města Hronova se uskuteční:

dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb do zastupitelstva města, jsou okrsky

Volební okrsek č.

Popis území volebního okrsku

Volební místnost

1

Hronov – nám. Čs. armády, Komenského náměstí, ulice Jiráskova, Husova, Palackého, Jungmannova, Tylova, Jiřího z Poděbrad, T. G. Masaryka, M. Alše, Pod Kleprlíkovou horou,
Na Drahách, Vyšehrad, Divadelní, Regnerova, K Milířům, Knáhlova, Zálesí

Učebna -přízemí
ZŠ Hronov náměstí

2

Hronov – ulice Hostovského, Smetanova, Na Chocholouši, Riegrova, Havlíčkova,
Čs. bratří, Nádražní, Port-Artur, Štefánikova, Studénka

Malá tělocvična v ZŠ Hronov,
náměstí vchod z Čapkovy ul.

3

Hronov - ulice Kudrnáčova, Čapkova, Vrchlického, Libušina, Bezručova, Seifertova,
17. listopadu, Úvoz, S. K. Neumanna, Šrámkova, Tyršova, K. Světlé, Vaverkova,
E. Krásnohorské, Kostelecká, Mánesova, Dvorská, Šedivá Hora, Nerudova,
B. Němcové, Máchova, Žižkova, Wolkerova, Klicperova, Erbenova, Freiwaldovo nám.

Učebna - přízemí
ZŠ Hronov náměstí

4

Žabokrky

Hasičská zbrojnice Hronov

5

Zbečník

Jídelna ZŠ Zbečník

6

Velký Dřevíč

Učebna přízemí
ZŠ Velký Dřevíč

7

Rokytník

Hasičská zbrojnice Rokytník

8

Malá Čermná

Domov důchodců
Malá Čermná

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávnění volit na území  České republiky.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

V Hronově dne 9. září 2014

Bc. Hana Nedvědová v. r.,
starostka

 

 

V roce 2023 nás podpořili:

Město Hronov

 

V roce 2022 nás podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2021 nás podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2020 nás podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2019 nás podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf, Wimex

 

V roce 2018 nás podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 nás podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 nás podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 nás podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 nás podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 nás podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 nás podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode