Příprava voleb do Osadních výborů

 

Vážení občané okrajových částí Hronova,

zastupitelstvo města rozhodlo o ustanovení osadních výborů ve Vašich obcích. V následujícím Oznámení a Prohlášení kandidáta se dozvíte podrobné informace. Jako příklad je vše uvedené pro Zbečník, ale každá obec bude mít svůj materiál na své jméno. Informace k volbám najdete na druhé straně Prohlášení kandidáta.

OZNÁMENÍ

Příprava voleb do osadních výborů (OV)

Zastupitelstvo města Hronova dne 19. 12. 2018 schválilo záměr ustanovení OV v integrovaných obcích - Rokytník, Velký Dřevíč, Žabokrky, Zbečník, Malá Čermná. Princip ustanovení OV formou místních voleb byl zvolen jako prostředek zaručující maximálně možnou spravedlnost a zároveň dávající zvoleným kandidátům jistotu, že dostali důvěru hovořit za ostatní občany ve své obci. Počet volených členů OV byl zastupitelstvem stanoven na 3.

Volby proběhnou ve stejných dnech jako volby do Evropského parlamentu, tedy 24. – 25. 5. 2019

Jak bude vše probíhat (časový sled):

1) Toto oznámení bude vyvěšeno 1. března 2019.

2) Od 18. března do 25. března dostane každý oprávněný volič do schránky „Prohlášení kandidáta“. To vyplní a odevzdá pouze ten, kdo má zájem v OV pracovat.

3) Od 26. března do 30. dubna zájemci odevzdají vyplněná „Prohlášení kandidáta“ do zapečetěné urny umístěné v budově MěÚ v Hronově, nám. Čs. armády 5, na podatelně, dveře č. 8.

4) Dne 6. května sestaví komise jmenovaná zastupitelstvem „Hlasovací lístek“ pro volbu do každého OV, a to na základě vyplněných „Prohlášení kandidáta" z jednotlivých obcí.

5) V pátek 24. května a v sobotu 25. proběhnou v řádných volebních místnostech volby: Rokytník - Hasičská zbrojnice, Velký Dřevíč - Základní škola, Žabokrky - Hasičská zbrojnice Hronov, Zbečník - Základní škola jídelna, Malá Čermná - Domov důchodců. Hlasovací lístky a obálky budou k vyzvednutí ve volebních místnostech. Právo volit do osadního výboru obce má občan obce, který je státním občanem České republiky, v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.

 

Vlastní volby budou probíhat tak, že každý z voličů zaškrtne na hlasovacím lístku příslušný počet kandidátů, kterým chce dát svůj hlas. Při zaškrtnutí více kandidátů než je stanovený počet členů OV, tj. 3, nebo žádného, je hlasovací lístek považován za neplatný. Hlasovací lístek vloží do obálky označené razítkem města, kterou obdrží ve volební místnosti, a vhodí ji do zvláštní volební schránky.

Po ukončení hlasování (v sobotu 25. května ve 14.00 hodin) bude volební schránka převezena na MěÚ v Hronově, kde v pondělí 27. května komise jmenovaná Zastupitelstvem města Hronova (budou v ní zástupci všech okrajových částí) sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty ze všech hlasovacích lístků.

První 3 kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů budou navrženy zastupitelstvu na jmenování za členy osadních výborů. Do 14 dnů po skončení voleb svolá starosta města tyto navržené členy do OV na jednání, na kterém si zvolí ze svých řad předsedu. Zastupitelstvo města Hronova na svém zasedání 26. června 2019 jmenuje zvolené členy osadního výboru a jeho předsedu, od této chvíle se stává osadní výbor plně funkční a může zahájit svoji činnost.

 

 

PROHLÁŠENÍ KANDIDÁTA

pro volby do Osadního výboru ve Zbečníku konané ve dnech 24. – 25. 5. 2019

„Já níže podepsaný(á) ..................................................... narozen(a) ............................................

jméno a příjmení……………………………………………………………….

trvale bytem ............................................................ ……………………………………..

telefon ...................................................................... ………………………………………

prohlašuji, že kandiduji na člena Osadního výboru ve Zbečníku, zřizovaného Zastupitelstvem města Hronova.

Ve Zbečníku dne ................

 

Zdroj: mestohronov.cz

 

 

V roce 2024 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov

 

 

V roce 2023 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov, Albi, GP BAU s.r.o., Umlauf

 

V roce 2022 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2021 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2020 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2019 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf, Wimex

 

V roce 2018 náš spolek podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode