SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK A OBJEMNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Město Hronov a firma Marius Pedersen, a. s. si Vás dovolují upozornit,

že v roce 2021 proběhne podzimní SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU A OBJEMNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

(není určen pro podnikatelské subjekty)

 

43. týden – 26.10. 2021  (úterý)

Zastávka

Místo, kde bude odpad přijímán

Čas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Zbečník, Dolská ulice „Na Rovince“

Zbečník, autobusová zastávka „U dvou líp“

Zbečník, býv. restaurace „Pod Chlomkem“

Padolí, odbočka na Haldu

Velký Dřevíč před pilou

Velký Dřevíč, býv. hospoda „Sparta“

Rokytník u Lofů

Rokytník – u hasičské zbrojnice

Rokytník, odbočka na Draha

Velký Dřevíč, Na Louce

Žabokrky, panely naproti vjezdu do bývalé slévárny

 

16.00 - 16.10

16.15 - 16.25

16.30 - 16.40

16.50 - 17.00

17.15 - 17.25

17.30 - 17.40

17.55 - 18.05

18.10 - 18.20

18.30 - 18.40

18.50 - 19.00

19.05 – 19.15

 

 

43. týden – 27.10. 2021  (středa)

Zastávka

Místo, kde bude odpad přijímán

Čas

1

2

3

4

5

 

Hronov, u zimního stadionu

Hronov, sídliště u bývalé kotelny

Hronov, Dvorská ulice, parkoviště

Hronov, Příčnice u samoobsluhy

Malá Čermná, u bývalého domova důchodců „Nálada“

16.00 - 16.30

16.35 - 17.05

17.10 – 17.40

17.45 – 18.15

18.40 – 18.55

 

 

POZOR NA ZMĚNU:

Jednotlivými zastávkami budou projíždět 2 svozové vozy. Jeden bude přebírat nebezpečný odpad a druhý objemný odpad. Tentokrát NEBUDOU NA STANOVIŠTÍCH CELODENNĚ STÁT KONTEJNERY pro odkládání objemného odpadu !!!

Při tomto svozu nebezpečného a objemného odpadu se neprovádí svoz BIOODPADU!!! Větší množství BIOODPADU odkládejte na separačním místě nebo do kompostárny. U technických služeb si lze za úplatu objednat dopravu do kompostárny.

 

Sbírat se budou následující druhy odpadu

Oleje a tuky, barvy, ředidla, pryskyřice a lepidla, rozpouštědla, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, baterie a akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti. Zároveň proběhne sběr starých vyřazených elektrozařízení jako televizorů, chladniček, PC apod.

 

Žádáme občany, aby vyčkali příjezdu vozidel a odpady odevzdávali přímo obsluze vozu a nenechávali je bez dozoru na stanovišti! Za předčasné odložení odpadu na stanoviště lze uložit pokutu až do výše 50.000,- Kč. Stanoviště budou před svozem namátkově kontrolována městskou policií. Elektrospotřebiče odevzdávejte kompletní.

 

POZOR!!!

Do nebezpečného odpadu NELZE odkládat pneumatiky, tyto lze odložit POUZE na sběrném místě města Hronova, případně na místech zpětného odběru (prodejnách a servisech).

 

Případné dotazy zodpoví na MěÚ Hronov, Iva Turková tel. 491 401 154, 739 300 292 nebo Šárka Poskočilová ze společnosti Marius Pedersen, a.s., tel. č. 734 238 355.

 

V roce 2024 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov

 

 

V roce 2023 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov, Albi, GP BAU s.r.o., Umlauf

 

V roce 2022 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2021 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2020 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2019 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf, Wimex

 

V roce 2018 náš spolek podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode