Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

Městský úřad Hronov a firma Marius Pedersen a.s. si Vás dovolují upozornit, že proběhne
SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
(není určen pro podnikatelské subjekty)
ve 39. týdnu – 25. 9. 2012 (úterý)

 

Místo, kde bude odpad přijímán:

15.00 - 15.10 hod. - Zbečník, Dolská ulice u lípy - pro domorodce Na rovince na konci Kravské ulice :-)

15.15 - 15.25 hod. - Zbečník u hasičské zbrojnice

15.30 - 15.40 hod. - Zbečník, restaurace „Pod Chlomkem“

15.50 - 16.00 hod. - Padolí, odbočka na Haldu

16.15 - 16.25 hod. - Velký Dřevíč před pilou

16.30 - 16.40 hod. - Velký Dřevíč, hospoda „Sparta“

16.55 - 17.05 hod. - Rokytník u Lofů

17.10 - 17.20 hod. - Rokytník - bývalá hospoda „U Dřeváka“

17.30 - 17.40 hod. - Rokytník, odbočka na Draha

17.50 - 18.00 hod. - Velký Dřevíč, Na Louce

18.05 - 18.15 hod. - Žabokrky, před prodejnou levn. nábytku


Komu tento termín nevyhovuje, další možnost má 26. 9. 2012 (středa)
Místo, kde bude odpad přijímán:
15.00 - 15.30 hod. - Hronov, u zimního stadionu
15.35 - 16.05 hod. - Hronov, sídliště u bývalé kotelny
16.10 - 16.40 hod. - Hronov, Dvorská ulice, parkoviště proti prodejně Tropik
16.45 - 17.15 hod. - Hronov, Příčnice u bývalé prodejny
17.40 - 17.55 hod. - Malá Čermná, u bývalého domova důchodců „Nálada“

 

Sbírat se budou následující druhy odpadu:
Oleje a tuky, barvy, ředidla, pryskyřice a lepidla, rozpouštědla, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, baterie
a akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti. Zároveň proběhne sběr starých vyřazených elektrozařízení jako televizorů, chladniček,
PC apod. Žádáme občany, aby vyčkali příjezdu auta a odpady odevzdávali obsluze a nenechávali je bez dozoru na stanovišti.
Za předčasné odložení odpadu na stanoviště lze uložit pokutu až do výše 50.000,- Kč. Stanoviště budou před svozem namátkově kontrolována městskou policií. Elektrospotřebiče odevzdávejte kompletní.

POZOR: současně s nebezpečným odpadem budou sbírány i pneumatiky, a to jen z osobních vozů.

 

 

SBĚR A SVOZ OBJEMNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO MÍSTNÍ OBČANY
(není určen pro podnikatelské subjekty)
v 40. týdnu - říjen 2012 - od 9.00 hod. do 18.00 hod.


Pondělí 1. 10. 2012 *ve Velkém Dřevíči u bývalé samoobsluhy
v Malé Čermné u bývalého domova důchodců „Nálada“

Úterý 2. 10. 2012 *ve Zbečníku, u restaurace „Pod Chlomkem“
v Rokytníku - u hasičské zbrojnice (9.00 - 17.30 hod.)

Středa 3. 10. 2012 *v Hronově ve Dvorské ulici u tvrze
v Žabokrkách před prodejnou levného nábytku

Čtvrtek 4. 10. 2012 *v Hronově na Příčnici u bývalé samoobsluhy

Na stanovištích označených *) proběhne současně se sběrem objemného odpadu štěpkování přivezených větví vždy v době od 9 do 10 hodin
a od 17 do 17.30 hodin. Prosíme občany, aby větve k seštěpkování přivezli pokud možno v tomto čase.
Žádáme občany, aby objemný odpad přiváželi pouze v uvedené době (ne dříve) a předávali ho obsluze kontejneru.
Budou se sbírat velkoobjemové složky komunálního odpadu, které nelze ukládat do popelnic: kusy nábytku, odpad ze zahrad (větve, tráva)
a podobné, NE PNEUMATIKY. Nelze odkládat kovový odpad a papír, ty je možno odvážet průběžně za nádraží firmě TSR Czech Republic s.r.o.
a firmě Pumr Václav tamtéž. Rovněž není určeno pro odkládání stavební sutě a zeminy.
Případné dotazy zodpoví na MěÚ Hronov, odbor majetek - ing.Genrt, technické služby nebo pracovník společnosti Marius Pedersen a.s. na tel.
č. 491 428 399 - pan Raich.

 

Zdroj: Město Hronov

 

 

V roce 2024 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov

 

 

V roce 2023 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov, Albi, GP BAU s.r.o., Umlauf

 

V roce 2022 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2021 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2020 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2019 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf, Wimex

 

V roce 2018 náš spolek podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode