Aktuální informace ze dne 19.2.2014

 

 • Termín zahájení: pondělí 31. března 2014
 • Předpokládaný termín ukončení prací v roce 2014: konec října.
 • www.mestohronov.cz, odkaz „akce Zbečník“ – zde najdete nejaktuálnější informace o celém průběhu akce + veškeré kontakty na zodpovědné osoby
 • Uskutečnila se již dvě setkání investorů (Vak Náchod, SÚS KHK, město Hronov), projektantů, zhotovitelů, Policie ČR, odborů dopravy z MěÚ Náchod i Krajského úřadu KHK, na kterých byla domluvena následující konkrétní opatření a podrobnosti k celé akci.

 

Rozsah prací a dopravních omezení od 31. 3. 2014 do konce dubna (viz situace na mapce)

 • Úsek od hlavní křižovatky u mostu (Hostovského x Kostelecká) po železniční přejezd u parku – ÚPLNÁ UZAVÍRKA – celková rekonstrukce komunikace. Průjezd z Dvorské ulice na parkoviště u technických služeb bude možný se zvýšenou opatrností. Dvorská ulice – ZÁKAZ ZASTAVENÍ – v obou směrech jízdy!!!
 • Objízdná trasa pro vozidla do 6 tun – viz šipky na mapce – náměstí – Husův sbor – Padolí. Na místní komunikaci Padolí bude ZÁKAZ ZASTAVENÍ V OBOU SMĚRECH.
 • Objízdná trasa pro tranzit do Červeného Kostelce – osobní vozidla – po celou dobu akce:
  a) Studýnka, Horní Radechová, Červený Kostelec
  b) Velký Dřevíč, Rokytník, Červený Kostelec
 • Objízdná trasa pro tranzit do Červeného Kostelce – autobusová doprava – po celou dobu akce: Velký Dřevíč – Rokytník - Červený Kostelec. Jízdní řády připravuje oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
 • Objízdná trasa pro tranzit do Červeného Kostelce - nákladní doprava – po celou dobu akce: Hronov – Náchod – Červený Kostelec.
 • Černá cesta u tenisových kurtů – ZŮSTÁVÁ NEPRŮJEZDNÁ s ohledem na havarijní stav mostku u garáží. U vjezdu na Černou cestu ze Smetanovy ulice bude zřízeno provizorní parkoviště. 
 • Úsek od železničního přejezdu u parku k č. p. 299 ve Zbečníku (Vejvodovi) – ÚPLNÁ UZAVÍRKA PRO TRANZIT – cca od 20. dubna rekonstrukce vodovodu v pravém chodníku (ve směru do Zbečníka)
 • Úsek od č. p. 299 ve Zbečníku (Vejvodovi) směrem na Červený Kostelec – ÚPLNÁ UZAVÍRKA PRO TRANZIT – výstavba nové kanalizace, pohyb mechanizace; práce budou v souladu s harmonogramem postupovat vzhůru Zbečníkem.
 • Most u bývalé hasičské zbrojnice ve Zbečníku – celková rekonstrukce, která bude probíhat tak, aby byl most vždy z jedné poloviny průjezdný 
 • Úsek od křižovatky V Ráji (odbočka na Červený Kostelec) směrem do Zbečníka – ÚPLNÁ UZAVÍRKA PRO TRANZIT

 

Další důležitá sdělení pro občany Zbečníka

 • Pravidelný svoz komunálního odpadu (popelnic) bude zajištěn po celou dobu akce v plném rozsahu. 
 • Pravidelný svoz tříděného odpadu (sklo, plasty, papír) bude zajištěn po celou dobu akce v plném rozsahu. 
 • Svoz nebezpečného odpadu byl přesunut na 22. března 2014 (viz sekce Odpadové hospodářství). 
 • Sběrný dvůr bude hlavně pro občany Zbečníka otevřen o měsíc dříve, tedy již ve středu 5. března, od 15.30 do 17.30 hodin a v sobotu 8. března od 8.00 do 11.00 hodin. V uvedených dnech (středy a soboty) a hodinách bude sběrný dvůr otevřen až do podzimu. 
 • Pečovatelská služba zajistí sjednané služby u svých klientů v plném rozsahu. S ohledem na velmi zhoršenou dostupnost Zbečníka v příštím půl roce je pečovatelská služba připravena zajistit služby i pro další občany, kteří o to projeví zájem. V případě potřeby kontaktujte na sociálním odboru paní Irenu Lelkovou. 
 • Stavební úřad žádá všechny stavebníky ve Zbečníku, aby při realizaci „akce Zbečník“, pokud je to jen trochu možné, odložili stavební práce vyžadující dovoz většího množství materiálu. V nejnutnějších případech je nutné se předem domluvit se zhotovitelem stavby. 
 • Provoz mateřské školy, základní školy a tělocvičny zůstává nepřerušen. Všem rodičům bude na společné schůzce dne 24. února podána informace o připravovaných opatřeních. Předjednáno je prodloužení otevírací doby mateřské školy i školní družiny. Zásobování školní jídelny bude zajištěno. 
 • Největší hronovský zaměstnavatel – firma Wikov MGI je s rozsahem akce obeznámena. Pro vjezd do areálu firmy bude používat prostor u železničního přejezdu na Studýnka. 
 • Všichni majitelé a provozovatelé firem na území Zbečníka byli dopisem informováni o připravované akci. Město má eminentní zájem na tom, aby jejich činnost byla dotčena co nejméně. V případě potřeby budeme operativně domlouvat s jednotlivými podnikateli zajištění dostupnosti jejich provozoven.

Naléhavě žádám všechny občany Zbečníka, všechny majitele nemovitostí ve Zbečníku i všechny podnikající subjekty, aby při realizaci „akce Zbečník“ dbali veškerých pokynů ze strany investorů, dodavatelů i Městské policie Hronov a Policie ČR. TRANZITNÍ DOPRAVA NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ TOLEROVÁNA. RESPEKTUJTE STANOVENÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ!!!

Ze zákona vyplývá povinnost, aby při realizaci takto rozsáhlé stavby bylo občanům umožněno PŘÍSTUP (nikoliv DOJEZD) k jejich nemovitosti. Po dohodě s hlavním zhotovitelem stavby se městu Hronov podařilo vyjednat, aby i přes složitost a náročnost celé akce, byl všem lidem ve Zbečníku umožněn DOJEZD k jejich nemovitosti. Není to však v žádném případě tak, že toto bude možné kdykoliv. Prosím, aby si každý uvědomil, že v komunikaci bude v hloubce 3 až 4,6 m budována kanalizace a z ní celkem 94 přípojek k jednotlivým nemovitostem. Současně se bude opravovat vodovod a také ukládat vedení pro nové veřejné osvětlení. Na stavbě se bude pohybovat těžká technika, dojde k přemísťování obrovského množství materiálu. S ohledem na to, že jsou na akci poskytovány dotace, je nutné dodržet plánované termíny realizace.

POKUD NEMÁ BÝT DOJEZD K JEDNOTLIVÝM NEMOVITOSTEM ZCELA OMEZEN, PAK NALÉHAVĚ PROSÍM, ABY BYL POHYB VOZIDEL V PRACOVNÍCH DNECH PO CELOU DOBU REALIZACE OMEZEN NA POUZE ZCELA VÝJIMEČNÉ PŘÍPADY, A TO OD 8.30 DO 14.30 HODIN. V tuto dobu se budou snažit stavbaři udělat co nejvíce práce, nebudou ji muset přerušovat kvůli projíždějícím vozidlům. To, že ve Zbečníku bude hodně složitá situace, dokládá i fakt, že zde celý půlrok nebudou jezdit ŽÁDNÉ AUTOBUSY!!! Přístup a průjezd záchranných a bezpečnostních sborů (záchranka, hasiči a policie) musí být zachován vždy!!!

Vážení spoluobčané, na setkání s občany ve středu 5. března (viz pozvánka na přední straně unásku) se Vám budeme snažit podat co nejvíce upřesňujících informací. Přijďte, ptejte se …. rádi Vám odpovíme, budeme se Vašimi připomínkami a návrhy zabývat. Při samotné realizaci akce Zbečník nás neváhejte v případě potřeby kdykoliv kontaktovat. Já osobně i moje kolegyně Michaela Kajnarová, která má celou akci na starosti, jsme připraveny společně s dalšími zainteresovanými udělat vše pro zdárný průběh celé akce. Vynaložili jsme spoustu úsilí a práce na to, aby právě k nám přiteklo několik desítek miliónů korun. Tak mi nezbývá než věřit, že pro mě při „akci Zbečník“ nebude v příštích měsících platit jeden z Murphyho zákonů: „Usměj se, zítřek bude horší.“

V úctě

Bc. Hana Nedvědová, starostka města


 

 

Kontakty:    
Michaela Kajnarová,
kajnarova@mestohronov.cz, 736 629 647
Hana Nedvědová,
starosta@mestohronov.cz, 736 629 640

 

 

 

Zdroj: www.mestohronov.cz

 

 

 

 

 

V roce 2023 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov, Albi

 

V roce 2022 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2021 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2020 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2019 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf, Wimex

 

V roce 2018 náš spolek podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode