Vegetace nad pozemními komunikacemi

 
Vážení občané,
 
obdrželi jsme stížnosti na zarůstající pozemní komunikace. Jedná se především o účelové komunikace, které zajišťují obslužnost v okrajových částech města a vedou mnohdy pouze k několika nemovitostem. Tyto pozemní komunikace, někdy i nezpevněné, jsou převážně užší než běžné místní asfaltové komunikace, nejsou opatřeny chodníky a zelenými pásy, které by je oddělovaly od okolních pozemků. Často dochází k přerůstání vegetace ze soukromých pozemků do průjezdního profilu, někdy jsou výsadby jednotlivých stromů, keřů nebo i živých plotů provedeny přímo do městského pozemku, na kterém se nachází komunikace. Jsou poškozována  projíždějící vozidla, je ohrožený odvoz komunálního odpadu a v zimním období  ztížený úklid sněhu. V každém případě přebujelá vegetace zhoršuje rozhledové poměry při silničním provozu a jeho bezpečnost.
 
Žádáme všechny majitele nemovitostí, kterých se výše uvedený problém týká, aby průběžně zajišťovali údržbu vegetace na svých pozemcích, aby nepřerůstala nad městské pozemky, po kterých vedou pozemní komunikace. Žádáme o úplné odstranění rostoucích překážek (živých plotů i jednotlivých stromů a keřů) ve výhledech, například u výjezdů nemají být vyšší než 0,7 metrů. Také žádáme o odstranění vegetace, která nejenže přerůstá do komunikací, ale často je na těchto pozemcích vysázená.

Děkujeme za pochopení.
Ing. Bronislava Havelková, odbor majetek


zdroj: mestohronov.cz
 
 
 

 

V roce 2024 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov

 

 

V roce 2023 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov, Albi, GP BAU s.r.o., Umlauf

 

V roce 2022 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2021 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2020 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2019 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf, Wimex

 

V roce 2018 náš spolek podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode