Veřejná zakázka: II/567 Rtyně – Zbečník – Hronov včetně mostu

Informace o veřejné zakázce

 

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.

Systémové číslo VZ: P13V00000572
Evidenční číslo ve VVZ: 371039
Počátek běhu lhůt: 24. 10. 2013
Nabídku podat do: 27. 11. 2013 08:00

 

Veřejný zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČ: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

 

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

 

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/567 Rtyně – Zbečník – Hronov včetně mostu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

 

Stručný popis předmětu:
Projekt řeší rekonstrukci vozovky s úpravou výškového a prostorového uspořádání v celém průtahu Zbečníkem a v úseku od přejezdu ČD po křižovatku se silnicí II/303 v Hronově. Délka úseku, který začíná u okrajové zástavby města a končí na křižovatce se silnicí II/303, je 3,024 km.
V trase průtahu silnice II/567 předměstím Hronova Zbečníkem bude postavena nová jednotná kanalizace, jejíž výstavbu zajišťují Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. jako samostatnou oddělenou stavbu. Šířka vozovky je 5,80 – 6,30 m a v zástavbě je vozovka upnuta do oboustranných obrub. Směrově je komunikace vedena četnými oblouky s poloměry 50 – 350 m. V podélném směru je převážná část v klesání, které v začátku úseku na vjezdu do města dosahuje 9,8 %. Předmětem SO Komunikace je výměna původní konstrukce vozovky za novou. V km 5,474 je úrovňový přejezd tratě ČD Choceň – Meziměstí. Výstavbou kanalizace dojde v úseku ve Zbečníku k rozbourání střídavě pravé a levé poloviny vozovky ve směru staničení, kde bude vedena hlavní stoka. V převážné části průtahu obcí je podél komunikace oboustranná zástavba, takže výstavbou domovních přípojek dojde k destrukci vozovky prakticky v celé ploše. Od tratě ČD je komunikace v katastru Hronova. Stávající konstrukce vozovky v tomto úseku je zcela nedostatečná a stav vozovky je havarijní. Před přestavbou vozovky v tomto úseku provedou Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., jako správce jednotné kanalizace procházející levým okrajem vozovky, rekonstrukci trubního vedení. Rekonstrukce bude probíhat po 4 etapách tak, aby byly úplné uzavírky vždy na 2 etapy.
Nedílnou součástí celé rekonstrukce bude rekonstrukce mostu ev. č. 567-004 Zbečník, která má samostatnou projektovou dokumentaci. Mostní objekt se nachází v km 4,380 (druhá a třetí etapa). Původní nosná konstrukce je tvořena 7 obetonovanými ocelovými nosníky I 32, spřaženými železobetonovou deskou. Na obou stranách je mostní konstrukce rozšířena nosníky KA. Stávající mostovka vykazuje tyto závady – korodující výztuž, silné průsaky mezi nosníky, koroze I nosičů a podélné trhliny v ose mostu.
Nová mostní konstrukce je navržena jako monolitický železobetonový rám o rozpětí 4,80 m, tloušťka stojek je 400 mm, mostovka bude proměnné tloušťky cca 450 mm. Založení mostu je navrženo na plošných základech šířky 1,70 m. Na most navazují rovnoběžná křídla, jsou navržena jako betonové tížné zdi. Vzhledem k nutnosti zajištění provozu vozidel, bude stavba mostu probíhat ve dvou etapách s výstavbou po polovinách mostu. Úplná uzavírka mostu bude řešena v rámci celé akce komunikace a kanalizace.

 

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Typ podle předpokládané hodnoty: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 48 960 000 Kč bez DPH 

 

 

Zadávací dokumentace veřejné zakázky - soubory ke stažení

 

Dokument PDF Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Zad+ívac+ş dokumentace FINAL podepsan+í.pdf 200.97 KB
Dokument PDF Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1 VOP.pdf 3.79 MB
Dokument MS Word Zvláštní obchodní podmínky Zvláštní obchodní podmínky 2 ZOP.doc 154.50 KB
Dokument MS Word Preambule Preambule 3 Preambule.doc 54.00 KB
Dokument MS Word Smlouva o dílo Smlouva o dílo 4 Smlouva o d+şlo - souhrn smluvn+şch dohod.doc 224.00 KB
Dokument MS Word Dopis nabídky a příloha nabídky Dopis nabídky a příloha nabídky 5 Dopis nab+şdky a p+Ö+şloha nab+şdky.doc 55.50 KB
Dokument MS Excel Rekapitulace nabídkové ceny Rekapitulace nabídkové ceny 6 Rekapitulace nab+şdkov+ę ceny bez rezervy.xls 31.00 KB
Dokument MS Excel Harmonogram BOZP Harmonogram BOZP 7 Harmonogram BOZP - vzor EU 2014.xls 694.50 KB
Dokument MS Word Informační tabule Informační tabule 8 Informa¦Źn+ş tabule - vzor EU.doc 337.50 KB
Dokument PDF Pamětní desky Pamětní desky 9 Pam¦Ťtn+ş desky.pdf 537.86 KB
Archiv ZIP PD Most DSP PD Most DSP PD Most DSP.zip 31.65 MB
Archiv ZIP PD Most PDPS PD Most PDPS PD Most PDPS.zip 32.78 MB
Archiv ZIP PD část 1 PD část 1 PD pr+»tah 1. ¦Ź+íst.zip 45.52 MB
Archiv ZIP PD část 2 PD část 2 PD pr+»tah 2. ¦Ź+íst.zip 31.97 MB
Archiv ZIP Rozpočet Rozpočet Rozpo¦Źet.zip 1.58 MB

 

 

Zdroj: https://www.kr-kralovehradecky.cz/

 

 

 

 

V roce 2024 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov

 

 

V roce 2023 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov, Albi, GP BAU s.r.o., Umlauf

 

V roce 2022 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2021 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2020 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2019 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf, Wimex

 

V roce 2018 náš spolek podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode