Veřejné místo pro setkávání se

 

Již několik let jsme ve Zbečníku usilovali o vytvoření veřejného místa pro setkávání se. Při našem prvním velkém projektu jsme v roce 2013 vytvořili z grantového programu Fondu T-Mobile ve spolupráci s MěÚ Hronov posezení za školou ve Zbečníku. Bohužel toto místo je spíše určeno pro vyučování dětí v letních měsících a nebo k posezení rodičů, zatím co si dětí hrají na prolézačkách. Toto místo není vhodné na akce typu oslav či opékání.

Na členské schůzi našeho spolku konané dne 4. března 2022 jsme si vytipovali dvě vhodná místa pro pořádání veřejných akcí v naší obci. Po kontaktování majitelů hned prvního vytipovaného pozemku jsme byli úspěšní a při první osobní schůzce s majitelem jsme se i shodli na ceně za odkoupení pozemku.

Jelikož však finanční možnosti našeho spolku jsou omezené výší členských příspěvků, rozhodli jsme se, že zkusíme požádat o pomoc vedení města Hronov.    

Po představení našich plánů na MěÚ Hronov nám byla navržena možnost, že dotčený pozemek koupí do svého vlastnictví město Hronov. Nákup pozemku dává pro město Hronov smysl, jelikož většinu přilehlých pozemků, již město Hronov vlastnilo. Nám pak byla nabídnuta možnost dlouhodobé výpůjčky pozemku za účelem vytvoření plochy a zázemí pro budoucí aktivity.

Dne 14. září 2022 Zastupitelstvo města Hronova schválilo uzavření kupní smlouvy č. 19/OM/2022 na pozemek parc. č. 595, o výměře 1654 m2 v k. ú. Zbečník, obci Hronov.  

Dne 1. listopadu 2022 jsme na MěÚ Hronov podali písemnou Žádost o výpůjčku pozemku.  

V průběhu měsíce února 2023 pracovníci Technických služeb vykáceli suché, poškozené a náletové stromy z pozemku pozemku parc. č. 595 v  k. ú. Zbečník.

Dne 1. března byla podepsána Smlouva o výpůjčce č.1/2023 mezi ZND, z.s. a MěÚ Hronov.

V první půlce roku byla na webových stránkách www.zbecnik.com zveřejněna anketa ohledně podoby veřejného místa, kde měli spoluobčané možnost vyjádřit své představy. Bohužel někteří hlasující si z této ankety dělali legraci a výsledky ankety byli zkreslené. Co se dá dělat, hloupost vládne světu.   

Dne 23. dubna 2023 jsme podali žádost o podporu našeho projektu do programu Místo, kde žijeme! od Nadace Via. V měsíci červnu byl náš projekt „Sejdeme se na Strži“ byl podpořen částkou 44 000 Kč.

Po úpravě a schválení nového rozpočtu byla dne 9. srpna 2023 podepsána Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku mezi Nadací Via a ZND, z.s. a finanční částka byla dne 17. srpna 2023 převedena na účet našeho spolku.

Během roku 2023 jsme uspořádali několik pracovních dní na úklid a rekultivaci pozemku. Jednalo se o přibližně o 90 odpracovaných hodin, při kterých jsme pozemek kompletně vyčistili od černé skládky. Všechen odpad jsme roztřídili a Technické služby zajistili odvoz a likvidaci. Dále jsme pozemek prořezali od náletů a přerostlých keřů. Dne 7. října 2023 zatím došlo největšímu viditelnému pokroku, kdy bagr od firmy GP BAU s.r.o. srovnal terén do víceméně použitelné podoby. Dokončovací terénní práce by měly být hotovy během jarních měsíců roku 2024.

 

 


 

 

 

V roce 2024 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov

 

 

V roce 2023 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov, Albi, GP BAU s.r.o., Umlauf

 

V roce 2022 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2021 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2020 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2019 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf, Wimex

 

V roce 2018 náš spolek podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode