Vypouštění odpadních vod

 

Vypouštění odpadních vod z nemovitostí pro bydlení nebo občanskou vybavenost

1. Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, může tak činit jen na základě povolení vodoprávního úřadu. V případě, že si občan není jist, zda musí mít povolení k vypouštění odpadních vod ze své nemovitosti, může se obrátit o radu na místně příslušný vodoprávní úřad (pro území ORP Náchod je to Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, oddělení vodoprávní).

 

2. Každý, kdo vypouští odpadní vody do kanalizace pro veřejnou potřebu, může tak činit jen na základě smlouvy s provozovatelem kanalizace. Informace o podmínkách provozu veřejné kanalizace občanům podá příslušný provozovatel (na území Města Hronov je provozovatelem veřejné kanalizace společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.).

 

Kontaktní údaje pro variantu 1:

Vodoprávní úřad
https://www.mestonachod.cz/
Tel. 491 405 458
Pracovníci:
Ing. Hana Divoká, h.divoka@mestonachod.cz
Ing. Jana Hurtová, j.hurtova@mestonachod.cz

 

Kontaktní údaje pro variantu 2:

Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.
https://www.vakna.cz/
Tel. 491 419 200
Zákaznické centrum, tel. 491 419 240, paní Kamila Dvořáčková, dvorackova@vakna.cz, smluvní a obchodní záležitosti
Ing. Karel Vaněk, tel. 491 419 216, vanek@vakna.cz – technické záležitosti

 

 

V Náchodě dne 22. ledna 2014
Vypracoval: Ing. Ondřej Poul, vedoucí odboru životního prostředí, MěÚ Náchod

 

 

V roce 2023 nás podpořili:

Nadace Via, Město Hronov, Albi

 

V roce 2022 nás podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2021 nás podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2020 nás podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2019 nás podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf, Wimex

 

V roce 2018 nás podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 nás podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 nás podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 nás podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 nás podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 nás podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 nás podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode