Zápis č.1 z jednání osadního výboru ve Zbečníku ze dne 20. 7. 2011 v restauraci Pod Chlomkem

 

Přítomni: Ing. Petr Havelka, Ing. Jiří Vejvoda, Mgr. Ludvík Vlach, Michal Lembej

Omluven: Jakub Winter

Za město Hronov: Hana Nedvědová, Mgr. Josef Thér

 

V úvodu jednání si členové osadního výboru a zástupci města sdělili své představy o fungování osadního výboru a vzájemné komunikaci. Členové výboru mezi sebou již komunikují, měli připraveno několik bodů k projednání.

 

1.       Stav komunikací ve Zbečníku – potřeba oprav – souvislost s dosud nerealizovanou rekonstrukcí a výstavbou nové kanalizace (termín dosud není znám). Cesta „ke kravínu“ – žádost o opravu alespoň těch největších výtluků.

2.       Přechod u školy – zvýšení bezpečnosti dětí

·         MP by měla chodit na přechod dříve, aby zajistila bezpečný přechod více dětem

·         Návrh na umístění semaforu – pan místostarosta má prospekty, bude prověřeno

3.       Vjezd do areálu školy z hlavní silnice - údajně se připravuje obnovení závory, která by zamezila vjezdu automobilů (kumulace automobilů ráno a odpoledne ohrožuje pohyb dětí) – bude prověřeno u ředitelky Řehůřkové; pokud k umístění závory dojde, pak budou rodiče využívat k parkování prostor vedle Restaurace Pod Chlomkem a zvýší se potřeba zajistit bezpečnost dětí při přecházení vozovky ke škole; v prostoru u restaurace je místo k parkování, ale bylo by potřeba část zpevnit a vyznačit, jak mají auta stát, aby zbytečně nezabírala volný prostor.

4.       Skalákova studánka – záměr na zkulturnění tohoto místa tak, aby se zde opět mohly jako v dřívějších dobách konat různé akce. OV zjistí majetkové poměry a připraví návrhy na úpravu tohoto místa. Diskutován byl problém s parkováním v této lokalitě.

5.       Přechod pro chodce „U Klicnarů“. Město zjistí možnost jeho zřízení a náklady.

6.       Úklid komunikací čistícím strojem – žádost o úklid místních komunikací; hlavní komunikace je ve vlastnictví kraje, ten provádí úklid pouze 1 x ročně; v případě potřeby zajistí úklid i této komunikace TS.

7.       Oprava chodníkového tělesa „U Brahů“ – žádost o realizaci (na druhé straně chodník není)

8.       Webové stránky města – návrhy na doplnění (Pepo, doplň, prosím, nebo uprav) – životní situace, kemp není na google ….., aktualizovat typy na výlety ….

9.       Okruhy pro turisty – OV má zájem o jejich vybudování, připraví návrh tras

10.   Budova staré pošty – OV upozornil na neutěšený stav budovy, nutno vyzvat vlastníka k jejímu zabezpečení, případně ze strany města uložit sankce

11.   Pochod pro pěší i pro cyklisty – OV má zájem o realizaci nějaké akce v tomto duchu; připraví návrh trasy, termín konání. Při přípravě i realizaci by město pomohlo, možnost využít i členy Sokola z Hronova nebo Velkého Dřevíče a Rokytníka.

12.   Separační místo v areálu TS v Hronově – OV navrhuje prodloužení otevírací doby, a to ve středu do 19 h. Větší informovanost o tom, kam který odpad je možné ukládat (problém žárovek, skel automobilů).

13.   Mostky přes Zbečnický potok – OV požádal o nátěr zábradlí na všech mostcích (vhodná barva!).

14.   Obnova poutních míst – křížků – pan Lembej zajistí mapový podklad se zákresem těchto míst

15.   Zvonička – OV navrhuje prověřit její stav, případně navrhnout opravu; diskutována byla otázka zajištění automatického zvonění (nyní zajišťují Jandáčkovi).

16.   Autobusové zastávky – OV požádal o instalaci krytých autobusových zastávek (stejné jako jsou v Žabokrkách a ve Velkém Dřevíči). OV zmapuje, které zastávky jsou nejvíce využívány a pro kolik osob by cca měly sloužit (podle toho by byl navržen rozměr zastávky). Město prověří majetkové poměry a zajistí podklady pro realizaci (sítě, výkup nebo pronájem pozemků).

17.   Úprava kontejnerových stání – OV požádal o zpevnění ploch pod kontejnery. Město prověří majetkové poměry a možnost úprav (sítě atd.).

18.   Zajištění zimní údržby chodníkových těles – s ohledem na úzké chodníky není možné použít techniku, kterou mají TS k dispozici. Nutno vyhrnovat vlastními silami (občané). Město by mělo zvážit nákup menší techniky (např. frézy), která by byla na úklid chodníků vhodná.

19.   Chodníkové těleso u Wikovu – v případě, že se bude realizovat kanalizace a město bude opravovat chodníky, je na zvážení, aby byl kolem Wikovu obnoven zelený pás. Chodník je zde dostatečně široký, došlo by k jeho oddělení od komunikace (zvýšení bezpečnosti). Diskutována byla také možnost osázení současného zeleného pásu stromy, a to na druhé straně cesty. OV zjistí, jak se k tomuto návrhu staví majitelé přilehlých nemovitostí.

 

      Zapsala Hana Nedvědová

 

 

V roce 2024 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov

 

 

V roce 2023 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov, Albi, GP BAU s.r.o., Umlauf

 

V roce 2022 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2021 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2020 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2019 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf, Wimex

 

V roce 2018 náš spolek podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode