Zápis z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 22. června 2011

Osadní výbory v okrajových částech města
S materiálem seznámila zastupitele paní starostka.
ZM schválilo na svém jednání dne 16. 2. 2011 ustanovení osadních výborů v částech města Hronova – Zbečník, Žabokrky, Rokytník, Velký Dřevíč a Malá Čermná (usnesení 9/1/2011) a stanovilo, že osadní výbory budou mít 5 členů (usnesení č. 22/1/2011).
Dne 30. 4. 2011 se ve všech uvedených částech Hronova uskutečnily volby do osadních výborů. Zápis o výsledku hlasování byl všem členům zastupitelstva hned po volbách zaslán. S výsledkem voleb byla seznámena rada města dne 11. 5. 2011 a s ohledem na výsledek voleb (nedostatečný počet kandidátů ve většině částí) stanovila další postup při ustanovení osadních výbor – doplnění členů na minimální počet stanovený zákonem o obcích – 3 členové (usnesení rady č. 16/9/2011).
Dne 16. 5. 2011 se uskutečnila schůzka na MěÚ, které se zúčastnila většina kandidátů.
Na schůzce bylo domluveno následující:
Zbečník – zvolen dostatečný počet členů, návrh na předsedu – Petr Havelka
Žabokrky – zvoleni 2 členové, bude prověřena možnost, zda by byl někdo další ochoten v osadním výboru pracovat – zvolení členové podají zprávu do konce června
Velký Dřevíč – zvoleni 2 členové, bude prověřena možnost, zda by byl někdo další ochoten v osadním výboru pracovat – zvolení členové podají zprávu do konce června
Rokytník – zvolena 1 členka, jednoznačně se vyjádřila, že nikoho dalšího přesvědčovat nebude
Malá Čermná – zvoleni 4 členové, návrh na předsedkyni – Ilona Birková; bude prověřena možnost, zda by byl někdo další ochoten v osadním výboru pracovat, pokud ne, bude osadní výbor tříčlenný (ti, kteří získali nejvíce hlasů) – zpráva bude podána do konce června

Současný stav:
Zbečník – Petr Havelka (návrh na předsedu), Jiří Vejvoda, Ludvík Vlach, Jakub Winter, Michal Lembej
Žabokrky – ne
Velký Dřevíč – ne
Rokytník – ne
Malá Čermná – Ilona Birková (návrh na předsedkyni), Jaroslav Kettner, Josef Vítek, Blanka Kettnerová, Stanislav Hlaváček (doplněn)

ThMgr. Líbalová – dotaz, proč se stav členů v Malé Čermné doplnil. Jakým způsobem byl doplněn pan Hlaváček.
Starostka vysvětlila, že na schůzce, která se konala na úřadě, bylo dohodnuto, že výbor může být tříčlenný, ale pokud se dohodnou a doplní stav o jednoho člena, bude pětičlenný. Sami občané Malé Čermné si doplnili pana Hlaváčka. O tom, že budou, osadní výbory pětičlenné rozhodlo zastupitelstvo.
Paní starostka představila přítomného pana Petra Havelku, který byl navržen na předsedu osadního výboru ve Zbečníku.
Pan Havelka sdělil, že snahou osadního výboru by neměla být jen kritika, ale snaha zlepšit život všech občanů.

Návrh usnesení:
1. ZM zřizuje osadní výbor ve Zbečníku ve složení Petr Havelka, Jiří Vejvoda, Ludvík Vlach, Jakub Winter, Michal Lembej - 19 pro.
2. ZM volí Petra Havelku předsedou osadního výboru ve Zbečníku – 19 pro.
3. ZM zřizuje osadní výbor v Malé Čermné ve složení Ilona Birková, Jaroslav Kettner, Josef Vítek, Blanka Kettnerová, Stanislav Hlaváček - 19 pro.
4. ZM volí Ilonu Birkovou předsedkyní osadního výboru v Malé Čermné - 19 pro.

 

Zastupitelstvo města zřizuje:
19/4 - osadní výbor ve Zbečníku ve složení Petr Havelka, Jiří Vejvoda, Ludvík Vlach, Jakub Winter, Michal Lembej - 19 pro
20/4 - osadní výbor v Malé Čermné ve složení Ilona Birková, Jaroslav Kettner, Josef Vítek, Blanka Kettnerová, Stanislav Hlaváček - 19 pro

Zastupitelstvo města volí:
21/4 - Petra Havelku předsedou osadního výboru ve Zbečníku – 19 pro
22/4 - Ilonu Birkovou předsedkyní osadního výboru v Malé Čermné - 19 pro

 

(výňatek ze zápisu Zastupitelstva města Hronova, pozn.ML)

 

 

V roce 2024 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov

 

 

V roce 2023 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov, Albi, GP BAU s.r.o., Umlauf

 

V roce 2022 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2021 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2020 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2019 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf, Wimex

 

V roce 2018 náš spolek podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode