Zápis ze schůze OV Zbečník ze dne 11. června 2019

 

Místo konání:    Pizzeria Stella

Čas jednání:     17:00 – 19:00

Přítomni:          Jana Fialová, Martin Seidl a Michal Lembej  


 

Program jednání:

V úvodu první oficiální schůzky si členové osadního výboru vyměnili kontakty a shodli se na společném užívání účtu zbecnikov@gmail.com, prostřednictvím kterého bude probíhat interní komunikace mezi členy OV, jakož i komunikace s občany.

Všichni členové OV přednesli své představy nejen o fungování osadního výboru, jako i postřehy o současném stavu obce a plánech do budoucna. Drtivá většina pohledů na naši obec se blížila vzájemné shodě. 

Rádi bychom znali i názory ostatních spoluobčanů a shodli jsme se o potřebě veřejného setkání členů osadního výboru s občany. 

Již jsme si vytvořili obsáhlý seznam bodů, které bychom chtěli řešit, či jejich řešení předkládat zastupitelstvu k projednání.

Je těžké vybírat z již zmíněných bodů, jako prioritu v tuto chvíli vidíme požadavek na úklid obce. Posečení trávy, odplevelení a úklid chodníků je dle našeho názoru standard, který by se neměl připomínat. 

Druhým bodem je znovuotevření otázky bezpečnosti silničního provozu v naší obci a její řešení například zavedením úsekových radarů, popřípadě jiným moderním a efektivním způsobem (semafor detekující dodržení rychlosti,...). Současně by mělo dojít k realizaci dopravního značení “Místo pro přecházení” na již dříve vytipovaných místech na silnici II/567.

Třetím bodem je aktuální vyřešení poruchy kanalizace u bývalé hasičské zbrojnice, a vyčištění zaneseného a zarostlého koryta zbečnického potoka.  

 

Sepsal: Michal Lembej

 

 

V roce 2024 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov

 

 

V roce 2023 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov, Albi, GP BAU s.r.o., Umlauf

 

V roce 2022 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2021 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2020 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2019 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf, Wimex

 

V roce 2018 náš spolek podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode