Školní rok 2013-2014

 

Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod - odloučené pracoviště ZŠ Zbečník

 

V budově školy ve Zbečníku jsou dvě oddělení mateřské školy, tři třídy malotřídní základní školy, jedno oddělení školní družiny, školní jídelna a tělocvična.

 

 

Mateřská škola

Vedoucí učitelka:  Benešová Ivana

Učitelky:  Zatloukalová Ilona a Hubková Veronika

dvě oddělení MŠ –  1. oddělení mladších dětí - 24 dětí

                            2. oddělení starších dětí – 22 dětí

provozní doba školky: 6,30 – 16, 00 hod.

 

Základní škola

Vzdělávací program školy:     

Školní vzdělávací plán pro základní vzdělávání: 

ŠVPPP -  Školička V Pěkném Přírodním Prostředí č.j.159/13. 

 

 

Rozdělení ročníků ve třídách ZŠ

  I. C:  1. a 5. postupný ročník – třídní učitelka: Mgr. Dagmar Šolínová – 11+10 žáků

 II. C:  2. postupný ročník – třídní učitelka: Mgr. Iva Šretrová – 16 žáků

III. C:  3. a 4. postupný ročník – třídní učitelka Mgr. Marcela Odvářková – 14 + 5 žáků

 

 

Školní družina

vychovatelka: Hanušová Hana

jedno oddělení

provozní doba: 6:45-15:30 hod.

poplatek 500,- Kč / pololetí

 

 

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: Jirásková Lenka

Kuchařka: Venclová Emilie

Průměrný počet vařených obědů denně – 100

 

 

Správa budovy

Školník: Chocholáč Radek

Uklízečky:

ZŠ – Benešová Radka

       Venclová Edita

MŠ - Maršíková Jana

 

 

Třídní důvěrníci SRPDŠ:

Pospíšilová Petra

Lembejová Lenka

Baladová Radka

Umlaufová Markéta

 

 

Člen školské rady ZŠ a MŠ Hronov, okres Náchod – zástupce rodičů ZŠ Zbečník:

Ing. Lenka Vítová

 

 

Ve školním roce 2013/2014 navštěvuje základní a mateřskou školu ve Zbečníku 46 dětí MŠ a 56 žáků ZŠ.

 

 

 

 

PLÁN EXKURZÍ, VYCHÁZEK, VÝLETŮ A PROJEKTOVÝCH DNŮ

 

Mateřská škola

Ivana Benešová

 

Září – listopad

Adaptace dětí na nové prostředí, rozdělení školky do dvou oddělení, organizace práce v odděleních        

                

 

Prosinec

Návštěva p.Holasové v mateřské škole - loutkové divadlo

Mikuláš v mateřské škole

Návštěva vánoční výstavy v Justýnce

Návštěva Betléma u Jirmanů

Vánoce - besídka pro rodiče

Štědrý den ve školce

Návštěva u Benešů – kapři

Návštěva předškoláků v 1. tř.

 

Leden

Pyžamkový ples

Závody na bobech (podle počasí)

Plavecký výcvik

Návštěva předškoláků v 1. třídě

 

Únor

Valentýn 

Maškarní karneval

Dramatizace pohádky - Děti hrají dětem 

Závody na bobech (podle počasí)

 

Březen

Návštěva dětí v knihovně

Loutkové divadlo p.Holasová

 

Duben

Návštěva velikonoční výstavy

Návštěva předškoláků v 1. třídě

Čarodějnice

 

Květen

Svátek matek - besídka

Školní výlet

 

Červen

Den dětí

Výlet předškoláků - Dřevíčský mlýn

Netradiční den - spaní předškoláků ve školce

Rozloučení s předškoláky

 

Akce s rodiči:

Vánoční zdobení, drátkování   -   26. 11. 2013

Vánoční posezení s rodiči malých dětí - tvoření - prosinec

Velikonoční zdobení

Pohádková Maternice

 

 

Třída: I.C (1. + 5.třída)                                                      

Třídní učitelka: Dagmar Šolínová

 

Září      

Dravci

Doprava, dopravní značky

PT OSV - Rozvoj schopností poznávání - Kolektiv – sebepoznání, sebepojetí

Pravidla vyučování a chování ve dvojtřídce

 

Říjen           

Deník stromu – PT EV ekosystém lesa – Podzim – projektové vyučování

PT VDO – volby do Poslanecké sněmovny

Divadelní představení

 

Listopad

Exkurze Bielawa

Bruslení

Předškoláci v první třídě

Austrálie - beseda

 

Prosinec

Den projektového vyučování – PT Multikulturní výchova Vánoce ve světě

Vánoční výstava DD Justýna

Živý betlém u Jirmanů – Cesta pastýřů

Divadelní představení pro 1. ročník – p. Holasová

 

Leden

Deník stromu – PT EV Zima

Plavecký výcvik

Předškoláci v 1. třídě

Projekt „Třídění odpadu“

 

Únor

Karneval na ledě – ZŠ HRONOV

Projekt Zdravé zuby

Plavecký výcvik            

         

Březen

PT EV Projektové vyučování – Stromy – deník stromu Jaro

PT OSV Poznávání lidí – pracovní zařazení rodičů

Plavecký výcvik

 

Duben

Den Země

Vycházka Jaro v přírodě

Den projektového vyučování – Velikonoční tvoření

Plavecký výcvik

Hvězdárna

Předškoláci v 1. třídě

                            

Květen

Školní výlet – Liberec

PT EV – Zvířata všech kontinentů

 

Červen

Sportovní den Hronov

PT EV Projektové vyučování – Stromy – deník stromu Léto

Atletický čtyřboj

Knihovna Pasování na čtenáře

 

 

Třída: II.C - 2. třída

Třídní učitelka: Iva Šretrová

 

Září      

PT OSV – Rozvoj schopností poznávání - Kolektiv – sebepoznání, sebepojetí

Draví ptáci - Ukázky letů dravců, sokolnictví

 

Říjen           

PT Environmentální výchova – Ekosystém les - Podzim - projektové vyučování - dopis stromu

Týden projektového vyučování  

Barvy podzimu

Divadelní představení

 

Listopad

Doprava, dopravní znační – vycházka

Exkurze Bielawa

Bruslení                                                                     

 

Prosinec

Vánoce ve světě

Živý betlém u Jirmanů – Cesta pastýřů

Vánoční výstava – DD Justýnka

Bruslení

 

Leden

Procházka zimní krajinou – PT Environmentální výchova – Ekosystém les

Plavecký výcvik – Náchod

Projekt – třídění odpadu

 

Únor

Projekt: Člověk – Zdravé zuby

PT – OSV – Poznávání lidí – pracovní zařazení rodičů

Zimní sportování

Plavecký výcvik – Náchod

         

Březen

Jaro – procházka jarní krajinou – PT Environmentální výchova – Ekosystém les - Dopis stromu

Plavecký výcvik – Náchod

 

Duben

Den Země

Týden projektového vyučování – PT EV – Ekosystémy - Ochrana životního prostředí

Den projektového vyučování – Velikonoční tvoření

Hvězdárna Hradec Králové

                            

Květen

Výlet  ZOO Liberec, Botanická zahrada

PT EV Zvířata všech kontinentů – týden projektového vyučování

 

Červen

Město Hronov – rodný dům A. Jiráska             

Léto – procházka letní krajinou Jírova hora – PT Environmentální výchova -  Ekosystém  les - dopis stromu                           

                          

 

Třída: III.C (3. + 4. ročník)

Třídní učitelka: Marcela Odvářková

 

Září

Pravidla vyučování a chování ve dvojtřídce, školní řád

Dopravní výchova – Dopravní hřiště Běloves

Draví ptáci PT EV

 

Říjen

PT Environmentální výchova – Ekosystém les

Podzim  - projektové vyučování - dopis stromu                  

Týden projektového vyučování  

Barvy podzimu

                            

Listopad

Týden projektového vyučování: PT Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Evropa a svět nás zajímá

Bielawa – exkurze: Lesní škola, Centrum získávání energií (PT EV, VMEGS,MV)

                           

Prosinec

Den projektového vyučování – PT Multikulturní výchova – Kulturní diference

Vánoce ve světě

Živý betlém u Jirmanů – Cesta pastýřů

Vánoční výstava – DD Justýnka

                         

Leden

Procházka zimní krajinou – PT Environmentální výchova – Ekosystém les

Projekt – třídění odpadů

Plavecký výcvik – zahájení – Náchod

 

Únor

Projekt: Člověk – Zdravé zuby

Zimní sportování

Plavecká škola – kurz plavání

                           

Březen

Den projektového vyučování – Velikonoční tvoření Červené svátky, aneb….

PT Multikulturní výchova – Kulturní diference

Jaro – procházka jarní krajinou – PT Environmentální výchova – Ekosystém les

Dopis stromu

Plavecká škola – kurz plavání

Hvězdárna Hradec Králové

                           

Duben

Den Země

Týden projektového vyučování – PT EV – Ekosystémy - Ochrana životního prostředí

Město Hronov – divadlo, radnice, rodný dům A. Jiráska             

PT VDO Občanská společnost a škola

 

Květen

Výlet: ZOO Liberec, Botanická zahrada, IQpark

PT EV Zvířata všech kontinentů – týden projektového vyučování

Dopravní výchova – kurz cyklisty.

 

Červen

Léto – procházka letní krajinou - Jírova hora – PT Environmentální výchova – Ekosystém les - dopis stromu            

Tradiční sportovní akce ZŠ Hronov

 

 

 

 

 

V roce 2024 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov

 

 

V roce 2023 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov, Albi, GP BAU s.r.o., Umlauf

 

V roce 2022 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2021 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2020 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2019 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf, Wimex

 

V roce 2018 náš spolek podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode