Informace z MŠ a ZŠ Zbečník

Výnos sběru starého papíru

  Výnos sběru starého papíru ve škole ve Zbečníku v říjnu tohoto roku byl 1 301,- Kč. Dne 7.prosince jsme obdrželi zásilku s výtvarným materiálem pro den projektového vyučování vánočního tvoření školy a školky v celkové ceně 1 273,- Kč, kterou jsem uhradila z této částky. Poděkování patří členům spolku Zbečník náš domov za zorganizování sběru a také děkujeme všem sběračům starého papíru. Marcela Odvářková
Celý článek

Oznámení o zkráceném vyučování a zkráceném provozu MŠ a ŠD v ZŠ ve Zbečníku

  Vzhledem k oznámení o přerušení dodávky elektřiny ve Zbečníku ve čtvrtek dne 3. prosince 2015 od 8:00 do 16:00 hodin bude zkráceno vyučování a provoz školky a družiny ve škole ve Zbečníku. Vyučování bude ve čtvrtek 3.12. 2015 ukončeno v 12:25 hodin a provoz školky a družiny bude ukončen ve 13:00 hodin. Oběd bude podáván ve školní jídelně v jednoduché verzi, případně prosíme o včasné odhlášení oběda. Děkujeme za pochopení.    
Celý článek

Informace o zvýšení ceny oběda ve školní jídelně ve Zbečníku

  Od 1. 1. 2016 dochází ke zvýšení ceny oběda o 2,- Kč.   Platby budou tedy následující: Kategorie podle věku a docházky Cena oběda Cena dopolední svačiny Cena odpolední svačiny Celkem Celodenní MŠ 18,- 8,- 8,- 34,- Polodenní MŠ 18,- 8,-   26,- Celodenní předškoláci po odkladu školní docházky 21,- 8,- 8,- 37,- Žáci ZŠ 1. – 4. ročník 21,-     21,- Žáci 5. ročníku ZŠ 23,-     23,-   Placení obědů se provádí zálohově převodem na bankovní účet ZŠ a MŠ Hronov v KB č.ú. 107- 1694300247/0100, s variabilním symbolem – přidělené osobní číslo. Platba bude na účtu školy vždy do...
Celý článek

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

  Podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, §24, vyhlašuji pro žáky Základní a Mateřské školy v Hronově ředitelské volno na den 16. listopadu 2015. Ředitelské volno se týká celého pracoviště, tedy základní školy, mateřské školy i školní družiny ve Zbečníku. Pokud se rodiče z různých důvodů nemohou o děti postarat, je zajištěn dohled nad žáky ve školní družině v Hronově. Provoz družiny: 8. 00 – 15. 00 hod. Školní jídelna bude mimo provoz.                                                                                  V. Řehůřková, ředitelka školy        
Celý článek

Ředitelské volno ZŠ ve Zbečníku 15.6.2015

  V pondělí 15. 6. 2015 bude vyhlášeno částečné ředitelské volno z důvodu školení pedagogických pracovníků základní školy ve Zbečníku. Vzhledem k zaplaceným pondělním kurzům plavání, žáci odjedou s paní vychovatelkou a učitelkami MŠ v 6,50 hod. do Náchoda na plavání. Po návratu z plavání mohou žáci v 9,40 hod. odejít domů. Žáci, kteří nemohou jít ihned domů, budou mít zajištěn dozor do oběda. V 12,30 hod. bude škola uzavřena. Mateřská škola bude mít provoz nepřerušen.    
Celý článek

Rekonstrukce podlahových krytin v mateřské škole

  V průběhu jarních prázdnin byla provedena výměna podlahových krytin v 1. oddělení mateřské školy. Změna je opravdu viditelná. Těší nás, že během posledních let byly vyměněny podlahy již téměř v celé budově školy.     Fotografie - https://zbecnik.rajce.net/2015_02_09_Rekonstrukce_podlahovych_krytin_v_materske_skole      
Celý článek

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2015/6

  Zápis dětí do 1. třídy ZŠ a MŠ Hronov pro školní rok 2015 / 2016 se koná pro obvod Zbečník v úterý 27. ledna 2015 od 14.00 do 17.00 hod. v budově ZŠ Zbečník pro obvod Hronov v úterý 27. ledna 2015 (příjmení dítěte od písmene A po N) a v úterý 10. února 2015 (příjmení dítěte od písmene O po Ž) od 13.30 do 17.00 hod. v budově ZŠ Palackého ul. Podle §35 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v souladu se zák. č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou rodiče povinni přivést dítě k zápisu, jestliže dovrší k 31. 8. 2014 šesti let věku.   K zápisu se dostaví: děti narozené od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 děti s odloženou školní docházkou   Školní obvod Zbečník zahrnuje v plném rozsahu: obec Zbečník, Studénky, Chocholouš, ulice Kostelecká, Riegrova, Smetanova, Dvorská, Nádražní, Bosna, Českých bratří, Štefánikova a Padolí.   Školní obvod Hronov zahrnuje v plném rozsahu město Hronov a následující ulice: Jungmannova, Vyšehrad, Regnerova,...
Celý článek

Poděkování Osadnímu výboru ve Zbečníku

  V minulém týdnu jsem převzala od pana Ing. Petra Havelky výtěžek sběru železného šrotu, který proběhl ve Zbečníku 29. března 2014. Částka 3 666,- Kč bude využita na nákup stavebnic a výtvarného materiálu pro děti v základní škole. Děkujeme Osadnímu výboru ve Zbečníku za zorganizování sběru a za předání sponzorského daru naší škole. Poděkování všem, kteří do sběru železného šrotu přispěli.                                                                                                  Marcela...
Celý článek

Volné dny v MŠ a ZŠ Zbečník

      17. – 18. 4. 2014 velikonoční prázdniny MŠ, ŠJ – provoz neomezen       9. května 2014 Den ředitelského volna ZŠ, ŠD, MŠ uzavřena        
Celý článek

Svátky jara - Barevný týden

  Tento týdne ve škole a školce bude barevný. Jak moc bude barevný, záleží na každém zúčastněném. Jde jen o to, mít v daný den co nejvíce oblečení a doplňků té správné barvy.    7.4. červené pondělí  8.4. bílé úterý   9.4. modrá středa 10.4. zelený čtvrtek 11.4. žlutý pátek    
Celý článek

ROZPOČTI SI TO! pro 1. stupeň - soutěž pro žáky ZŠ a jejich rodiče či učitele

  V loňském roce jsme pořádali 1. ročník soutěže Rozpočti si to! pro žáky základních škol. Tentokrát přinášíme adaptovanou verzi pro žáky 1. stupně ZŠ, resp. 3. - 5. tříd.   Interaktivní soutěž o atraktivní ceny začne 1. dubna 2014 a bude trvat do konce května 2014 on-line na našem portále. Ve 2 soutěžních kolech se naučíte, jaká je hodnota peněz, kolik co stojí, jak sestavit jednoduchý osobní (a potažmo i rodinný) rozpočet a mnoho dalšího. Za plnění úkolů budete sbírat zlaté mince "chechtáky" a kdo bude nejvíce "vychechtaný", postoupí do finále.   Soutěžit se bude v týmech o 3-5 členech, které budou ve hře vystupovat jako 1 dospělá osoba. Kapitánem je žák 3. - 5. třídy ZŠ, který si sestavuje svůj tým z rodinných příslušníků, kamarádů či učitelů. 1. kolo bude trvat od 1. 4. 2014 do 23. 4. 2014 (do 30. 4. pak bude probíhat vyhodnocení) 2. kolo bude trvat od 1. 5. 2014 do 23. 5. 2014 (do 31. 5. pak bude probíhat vyhodnocení) 15 nejlepších týmů postoupí do...
Celý článek

Zápis do 1. ročníku ZŠ ve Zbečníku pro školní rok 2014/ 2015

  Dne 13. 2. 2014 proběhl ve zbečnické škole zápis do první třídy pro školní rok 2014-2015. Bylo přijato 15 dětí. Přijatí do zbečnické školy byli zapsáni pod registračními čísly: 70/14, 71/14, 72/14, 73/14, 74/14, 75/14, 76/14, 77/14, 85/14, 86/14, 87/14, 90/14, 91/14, 92/14, 93/14   Fotografie        
Celý článek

Školní psycholožka v ZŠ ve Zbečníku

  Ve škole ve Zbečníku bude ve druhém pololetí letošního školního roku vždy jeden den v měsíci přítomna školní psycholožka hronovské školy paní Mgr. Petra Fettersová. V následujících termínech je možno si domluvit individuální konzultace.   Mobil: 728 750 526 E-mail: petra.fettersova@seznam.cz   Termíny: 20. 2. 2014 6. 3. 2014 17. 4.2014 22. 5. 2014 19. 6. 2014  vždy od 14,00 do 16,00 hodin    
Celý článek

Setkání s rodiči ve zbečnické škole - 24.2.2014

  Srdečně zveme rodiče dětí navštěvujících ZŠ a MŠ ve Zbečníku na informativní schůzku, která se uskuteční v pondělí 24. února 2014 v 16 hodin v jídelně školy.   Program schůzky: Nadcházející stavební práce ve Zbečníku, které ovlivní provoz ZŠ a MŠ Zbečník.   Setkání s rodiči žáků se zúčastní: starostka Města Hronova paní Hana Nedvědová ředitelka ZŠ a MŠ Hronov paní Věra Řehůřková Michaela Kajnarová, referentka odboru tajemníka MěÚ a kontaktní osoba pro „Akci Zbečník“   Těšíme se na viděnou!      
Celý článek

Třídíme odpad

  Se začátkem roku 2014 jsme se vrátili k dlouhodobému školnímu projektu „Třídění odpadu“. Zapojili jsme se do krajského projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“. Královéhradecký krajský úřad a společnost EKO-KOM, a.s. nabízí v rámci krajského projektu na podporu třídění a recyklace odpadů školám možnost dodávky košů na třídění odpadu. Získali jsme koše na třídění těchto komodit - papír, plasty a nápojové kartony. Jsou umístěny na školní chodbě v prvním a druhém patře. V horní části je koš vybaven odnímatelným víkem s odpovídajícím vhozovým otvorem. Nádoby jsou kovové, v barevném provedení modrá - papír, žlutá - plast a oranžová - nápojový karton. Koše jsou vybaveny samolepkou s popisem příslušného druhu odpadu. Odpad třídí nejen žáci školy, ale snažíme se také zapojit předškoláky z 2. oddělení mateřské školy.            
Celý článek

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2014/5

ZŠ a MŠ Hronov, okres Náchod (odloučené pracoviště ZŠ Zbečník) zve rodiče s dětmi, budoucími prvňáčky, na zápis do 1. třídy pro školní rok 2014/2015,   který se koná ve čtvrtek 13. 2. 2014 od 14,00 do 17,00 hod. v budově ZŠ Zbečník.   K zápisu se dostaví:  - děti narozené od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008,                                - děti s odloženou školní docházkou. Rodiče přinesou občanský průkaz, zdravotní průkaz a rodný list dítěte.      
Celý článek

Schůzky nad žákovským portfoliem

  V prvním prosincovém týdnu - od 2. 12. 2013 do 5. 12. 2013 - se konají ve zbečnické škole schůzky s rodiči žáků nad žákovským portfoliem. Ve středu 4. 12. 2013 v 15,30 hod. se sejdeme s maminkami – třídními důvěrnicemi SRPŠ na společné schůzce. Těšíme se na viděnou.                                                                                     Marcela Odvářková      
Celý článek

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013

  V letošním roce jsme se zúčastnili programu, který byl vyhlášen MŠMT - Rozvojový program Podpora logopedické prevence v roce 2013. Naše žádost o dotaci byla úspěšná a získali jsme od MŠMT částku 40 000,- Kč. Díky tomu jsme mohli v MŠ ve Zbečníku zahájit projekt - Naučme se správně mluvit – logopedická prevence v mateřské škole. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků v mateřské škole při rozvíjení řečových dovedností předškolních dětí a pro zlepšení pracovního prostředí při zajištění logopedické prevence. V rámci dotace bylo pro MŠ zakoupeno množství logopedických pomůcek a paní učitelka Ilona Zatloukalová byla vyslána na školení do Hradce Králové, kde získala osvědčení logopedické asistentky. Ve školce nyní vede hodiny logopedické prevence.    
Celý článek

Návštěva předškoláků v 1. C

                                                                                   První čtvrtletí školního roku uplynulo a naši prvňáčci se mohou pochlubit prvními znalostmi a dovednostmi, které si již v 1. třídě osvojili. Pozvali své mladší kamarády ze školky, kteří se chystají k zápisu, aby se přišli podívat do hodin vyučování. Prvňáčci by rádi předvedli, co se již naučili, jak jsou šikovní a pěkně s paní učitelkou Dagmar Šolínovou pracují. Samozřejmě se předškoláci také do některých činností zapojí, vyzkouší si interaktivní tabuli a něco hezkého nám namalují. První...
Celý článek

Plán informačních třídních schůzek s rodiči žáků ZŠ ve Zbečníku ve školním roce 2013/2014

  V úterý 10. 9. 2013 v 16,00 hodin ve třídě III. C proběhne krátká informační společná schůzka pro rodiče žáků ZŠ ve Zbečníku.   Plán schůzek nad žákovským portfoliem pro školní rok 2013/2014: Schůzky nad žákovským portfoliem se uskuteční podle individuální domluvy s třídní učitelkou ve dnech: 2.12. - 5. 12. 2013 7. 4. – 10. 4. 2014 2. 6. – 5. 6. 2014   Termíny schůzek třídních důvěrníků SRPDŠ: 4. 12. 2013, 12. 2. 2014, 9. 4. 2014, 4. 6. 2014
Celý článek

Zahájení školního roku 2013 – 2014 v ZŠ ve Zbečníku

  2. září 2013 jsme zahájili nový školní rok 2013 / 2014. Pan místostarosta Mgr. Josef Thér přivítal jedenáct nových žáčků, kteří zasednou do lavic 1. třídy. Představili jsme si také nové oddělení mateřské školy a seznámili jsme se s novou paní učitelkou Veronikou Hubkovou, Dis. Přejeme všem hezký a úspěšný nový školní rok!     Organizace školního roku 2013 – 2014 ZŠ Zbečník   1. Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září 2013. 2. Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2013. 3. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. ledna 2014. Posledním vyučovacím dnem v roce 2013 je pátek 20.12. Vyučování po vánočních prázdninách začne v pondělí 6. ledna 2014. 4. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014. 5. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014. 6. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne připadnou na školách okresu...
Celý článek

Novinky ze zbečnické školy

  V minulých měsících došlo ve škole ve Zbečníku k několika významným změnám. Na jaře došlo k rekonstrukci podlahy třídy III.C a následně k vybavení třídy novým nábytkem. V měsíci červnu bylo rozhodnuto Radou města Hronova o zřízení 2. oddělení mateřské školy ve druhém patře základní školy. Během prázdnin byla kompletně zrekonstruována třída, abychom mohli v září přivítat oddělení předškoláků. Byla zde položena nová podlaha, předěláno osvětlení, zakoupen nový nábytek, hračky a pomůcky pro děti. Ve vedlejší místnosti jsme připravili pro předškoláky šatnu. Došlo také k úpravě toalet. V další třídě byla koncem prázdnin nainstalována nová interaktivní tabule, která bude využívána nejen žáky školy, ale i dětmi ze školní družiny a ze školky. I okolí školy se mění. Za školou na hřišti máme nové průlezky a pergolu, zahrada mateřské školy byla oplocena a také prochází rekonstrukcí. Prostranství před školou zaplnily nové rostliny místo vzrostlých keřů....
Celý článek

Oznámení o přijetí dětí do MŠ Zbečník

  Na základě žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Hronov, mateřské škole ve Zbečníku, byly od 1. 9. 2013 přijaty tyto děti: 103 / 13, 104 / 13, 105 / 13, 106 / 13, 107 / 13, 108 / 13, 109 / 13, 110 / 13, 111 / 13, 115 / 13, 116 / 13, 117 / 13 a 118 / 13.   Věra Řehůřková, ředitelka ZŠ a MŠ Hronov    
Celý článek

Schůzky nad žákovským portfoliem

    Zveme rodiče žáků zbečnické školy na pravidelné schůzky nad žákovským portfoliem. Letošní poslední setkání plánujeme ve dnech 10. června 2013 - 13. června 2013 od 13,00 hodin do 18,00 hodin (podle individuální domluvy s třídními učitelkami). Těšíme se na viděnou!      
Celý článek

Zápis do ZŠ ve Zbečníku 2013

  Dne 7. 2. 2013 proběhl ve zbečnické škole zápis do první třídy pro školní rok 2013-2014. Bylo přijato 8 dětí, jeden zákonný zástupce dítěte požádal o odklad školní docházky. Přijatí do zbečnické školy byli zapsáni pod čísly: 9/13, 10/13, 11/13, 12 /13, 13/13, 14/13, 16/13, 17/13;                                                                                                           ...
Celý článek

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2013/2014

  Zápis dětí do 1. třídy ZŠ a MŠ Hronov pro školní rok 2013 / 2014 se koná pro obvod Zbečník ve čtvrtek 7. února 2013 od 14,00 do 17,00 hod. v budově ZŠ Zbečník  pro obvod Hronov ve čtvrtek 7. února 2013 od 13,00 do 17,00 hod. v budově ZŠ Palackého ul. Podle §35 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v souladu se zák. č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou rodiče povinni přivést dítě k zápisu, jestliže dovrší k 31. 8. 2013 šesti let věku. K zápisu se dostaví:  děti narozené od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007  děti s odloženou školní docházkou Školní obvod Hronov zahrnuje v plném rozsahu město Hronov a následující ulice: Jungmannova, Vyšehrad, Regnerova, Jiráskova, Knáhlova, Husova, Divadelní, Hostovského, K Milířům, Palackého, Čapkova, Kudrnáčova, T. G. Masaryka, náměstí ČSA, náměstí Komenského, náměstí Freiwaldovo, Nerudova, Havlíčkova, Žižkova, Jiřího z Poděbrad, Na Drahách, Pod Kleprlíkovou horou, Úvoz a celá Příčnice, Vysoká...
Celý článek

Změna úhrady obědů v ŠJ ZŠ Zbečník

  Vážení rodiče! Od nového roku 2013 dochází ke změně úhrady stravování dětí MŠ a žáků ZŠ.   OD LEDNA BUDEME PLATIT OBĚDY ZÁLOHOVĚ. V MĚSÍCÍCH LEDNU AŽ KVĚTNU UHRADÍME NA ÚČET JEDNOTNOU ČÁSTKU. V MĚSÍCI ČERVNU BUDE PROVEDENO VYÚČTOVÁNÍ A KAŽDÝ ŽÁK DOSTANE ČÁSTKU K DOPLATKU ZA CELÉ POLOLETÍ. OBĚDY A ŠKOLKOVNÉ JE NUTNO UHRADIT VŽDY DO 15. DNE V MĚSÍCI.   Nebude-li úhrada na účtu, žák nedostane16. daného měsíce oběd a dítěti MŠ bude ukončen pobyt ve školce. Prosíme v prosinci zaslat na účet nejprve úhradu zpětně za tento měsíc (částku dostane každý žák na lístečku dne 21. 12. 2012) a do 15. ledna 2013 je nutno uhradit zálohu na měsíc leden. Úhradu zasílejte na stejný účet – č.ú. 107-1694300247/0100 s vaším přiděleným variabilním symbolem. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno vašeho dítěte.   ZÁLOHOVÁ MĚSÍČNÍ ČÁSTKA PRO LEDEN – KVĚTEN  (lze uhradit i jednorázově na pět měsíců – například  žák 1. třídy uhradí...
Celý článek

Soutěž o nejhezčí malované PF 2013

  V dětské soutěži o nejhezčí malované PF 2013 vyhlášené firmou Wikov MGI a.s. uspěla naše žákyně 5. ročníku Editka Vítová. Za její pěkné přání získala škola finanční dar ve výši 5 000,- Kč. Z této částky byly zakoupeny konstrukční stavebnice Geomag. Děti je naleznou pod stromečkem na vánočních besídkách v příštím týdnu. Chválíme Editku za nápaditost a firmě Wikov děkujeme za finanční obnos věnovaný...
Celý článek

Zahájení školního roku 2012 – 2013 v ZŠ ve Zbečníku

  V pondělí 3. září 2012 jsme ve zbečnické škole přivítali 15 prvňáčků. Paní učitelka Mgr. Iva Šretrová společně s panem místostarostou Mgr. Josefem Thérem přivítali naše nové žáčky, které na první cestě do školy doprovodili rodiče i prarodiče. Přejeme všem hezký a úspěšný nový školní rok!   Fotografie  
Celý článek

Poděkování za sběr starého papíru

  Poděkování Děkujeme všem sběračům starého papíru, maminkám ze SRPŠ v ZŠ ve Zbečníku a všem kteří se podíleli na organizaci sběru. Výtěžek 1035,-  Kč byl rozdělen: ZŠ – 635,- Kč, MŠ – 400,- Kč. Bude využit k úhradě školních výletů.                                                                                  Marcela...
Celý článek

Zápis dětí do MŠ Zbečník

  Zápis dětí do mateřské školy ve Zbečníku se koná od 2. 5. 2012 do 3. 5. 2012. Věra Řehůřková, ředitelka školy              Zápis dětí do         m a t e ř s k é   š k o l y                       ve Zbečníku                od 2.5.2012 do 3.5.2012             na školní rok 2012-2013                * pěkné, čisté prostředí            * nadstandardní péče –...
Celý článek

Změna provozní doby ZŠ a MŠ Zbečník

  Vážení rodiče, jistě jste již četli oznáme ní ČEZ Distribuce , a.s. o přerušení dodávky elektrické energie ve dnech: 1., 2., 8., 9., 15. února a 1. března 2012 v době od 8,00 do 16,00 hodin. Vzhledem k této skutečnosti jsme byli nuceni učinit následující úpravy rozvrhu a provozní doby pro ZŠ, MŠ, ŠD A ŠJ:   1.2. 2012  rozvrh hodin v ZŠ bude zkrácen - vyučování končí ve 12,35 hod                                        ŠD a MŠ zkrácený provoz do 13 hodin                                        ŠJ obědy zajištěny (zjednodušený režim - jablečný závin)   2.2. 2012  POZOR ZMĚNA - přesun prázdnin                ...
Celý článek

Zápis do 1. třídy

  Zápis dětí do 1. třídy ZŠ a MŠ Hronov pro školní rok 2012/2013 se koná • pro obvod Zbečník ve středu 18. ledna 2012 od 14,00 do 16,00 hod. v budově ZŠ Zbečník • pro obvod Hronov ve čtvrtek 19. ledna 2012 od 13,00 do 17,00 hod. v budově ZŠ Palackého ul.   Podle §35 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v souladu se zák. č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou rodiče povinni přivést dítě k zápisu, jestliže dovrší k 31. 8. 2012 šesti let věku. K zápisu se dostaví: děti narozené od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006 děti s odloženou školní docházkou Školní obvod Hronov zahrnuje v plném rozsahu město Hronov a následující ulice: Jungmannova, Vyšehrad, Regnerova, Jiráskova, Knáhlova, Husova, Divadelní, Hostovského, K Milířům, Palackého, Čapkova, Kudrnáčova, T. G. Masaryka, náměstí ČSA, náměstí Komenského, náměstí Freiwaldovo, Nerudova, Havlíčkova, Žižkova, Jiřího z Poděbrad, Na Drahách, Pod Kleprlíkovou horou, Úvoz a celá Příčnice, Vysoká Srbská, Zálesí,...
Celý článek

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

  Podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, §24, vyhlašuji pro žáky Základní a Mateřské školy v Hronově ředitelské volno na den 18. 1istopadu 2011.                                                                                  V. Řehůřková, ředitelka školy
Celý článek

Nová krásná třída

Během prázdnin byla v této třídě kompletně vyměněna podlaha. Místo starých parket je nyní zátěžové PVC Ambient. V tomto týdnu proběhla i instalace nového nábytku, takže se třída změnila k nepoznání. Děti mají další důvod, proč se těšit do školy :-)   Fotografie  
Celý článek

Instalace trampolíny

V sobotu dne 3.září 2011 se uskutečnila montáž trampolíny na předem vytipovaném místě. Stavba trampolíny ve dvou lidech měla dle návodu trvat cca 60 minut. Jenže stačí malá tisková chybička či volnější překlad z originálu a náhle je tu zábava na téměř celé sobotní dopoledne :-) Touto cestou upozorňuji všechny budoucí stavitele, aby raději věřili zdravému selskému rozumu, než li přiloženému návodu. Na závěr chci poděkovat za pomoc s montáží trampolíny Radku a Martině Chocholáčovým a pokusným králíčkům Aničce a Františkovi. ML   Fotografie    
Celý článek

Novinky v MŠ Zbečník

Se vstupem do nového školního roku, vstoupily děti i do nové překrásné šatny. Tu sponzorovala jedna maminka ze školky, která si nepřála být zveřejněna. Další novinkou pro děti je velká trampolína, kterou školce věnovaly firmy ELTYM, UMLAUF a 3dVirtuálníObchody s.r.o. Všem moc velké díky. ML  
Celý článek

Zahájení školního roku 2011 - 2012

1.září 2011 jsme ve škole ve Zbečníku přivítali spolu s panem místostarostou Mgr. Josefem Thérem čtyři prvňáčky: Fanynku Pospíšilovou, Filipa Pokorného, Terezku Vítovou a Aničku Chocholáčovou. Přejeme našim novým žáčkům hodně školních úspěchů a doufáme, že se jim mezi námi bude líbit. Ostatním žákům i dětem mateřské školy přejeme hezký nový školní rok.                                                                                                        učitelky ZŠ a...
Celý článek

Poděkování rodičům žáků ZŠ a MŠ Zbečník

  Školní rok 2010/2011 se chýlí ke konci a je mi milou povinností poděkovat „našim“ rodičům za celoroční spolupráci. Poděkování patří rodičům žáků 2. a 3. třídy, kteří zorganizovali pro děti školní výlet, rodičům dětí ze školky, kteří připravili krásnou „Pohádkovou cestu do Maternice“, všem „ Zbečnickým maminám“, které se chystají na soutěžní odpoledne poslední den  školního roku, maminkám – třídním důvěrnicím SRPŠ, panu Lembejovi jako zástupci OV, který pro nás uspořádal sběr papíru, jehož výtěžek nám byl věnován…… a všem tátům a mámám, kteří se denně trápí nad domácími úkoly, které si my učitelky vymýšlíme :-) Děkujeme rodičům za spolupráci při sebehodnocení školy – vyhodnocení dotazníku uvádím v příloze. Všem maminkám a tatínkům našich dětí přejeme krásnou dovolenou, plnou klidu a odpočinku, dětem hezké, dlouhé, slunečné prázdniny. Po prázdninách se budeme těšit opět na...
Celý článek

Dotazníky - shrnutí

    Autoevaluace školy   Jedním z podkladů autoevaluace základní školy ve Zbečníku je anonymní dotazník pro rodiče a žáky. Rozdáno bylo 57 dotazníků, vyplněno a zpracováno 51 dotazník.   Otázka pro žáka ano spíše ano spíše ne ne    Učení ve škole mě baví. 31    15    4  1 Při vyučování někdy pracujeme ve skupinách nebo dvojicích   32       16 ...
Celý článek

Zápis dětí do MŠ Zbečník

na školní rok 2011/2012 se koná 2. 5. - 3. 5. 2011 Nabízíme: - pěkné, čisté prostředí - dostatek pohybu - individuální přístup - kvalitní a chutné jídlo - nadstandardní péče - plavání, výtvarný kroužek, hudební kroužek – zpěv a hra na zobcovou flétnu, angličtina Dále nabízíme mnoho různých akcí pro děti! Všechny srdečně zveme!    
Celý článek

Zbečnická škola od Petra Čuhaniče

Zbečnická škola od Petra Čuhaniče

 

V roce 2024 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov

 

 

V roce 2023 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov, Albi, GP BAU s.r.o., Umlauf

 

V roce 2022 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2021 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2020 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2019 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf, Wimex

 

V roce 2018 náš spolek podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode